Aktuálně

11. 1. 2013 13:10

Vláda pokračuje v boji proti korupci

Se záměrem snižovat korupční příležitosti v České republice projedná vláda dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, zaměřený na vyváženou prevenci a represi a zprůhlednění příslušných procesů.

Ilustrační obrázek: peníze, korupce

Materiál navazuje na Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, která obsahovala 58 protikorupčních opatření, z nichž většina byla splněna. Nové úkoly pro období 2013 a 2014 byly identifikovány z námětů jednotlivých rezortů, nestátních neziskových organizací a Úřadu vlády ČR.

Účinná protikorupční politika musí být komplexní a dlouhodobá

Analýza aktuální situace v oblasti korupce, na které spolupracovala Transparency International mimo jiné identifikovala jako problém České republiky spíše než drobnou administrativní korupci, tzv. velkou organizovanou korupci zaměřenou na zneužívání veřejných prostředků.

Primárním cílem vlády tak je zaměřit se na zajištění otevřenosti, profesionalizace a stability veřejné správy, ale také odbourávání prokorupčních faktorů v soukromé sféře. Dále chce vláda posílit efektivitu a nezávislost orgánů činných v trestním řízení.

Strategická část materiálu proto popisuje základní směry, kterými by se Česká republika v boji s korupcí měla dlouhodobě ubírat. Jedná se např. o oblast profesionalizace veřejné správy, nakládání s veřejnými prostředky, zvyšování transparentnosti politických stran, či odhalování, vyšetřování a stíhání korupce. V souladu s nimi si vláda na období let 2013 a 2014 stanovila 10 konkrétních prioritních úkolů.

Strategické priority vlády v boji proti korupci pro období 2013 - 2014:

  • zákon o úřednících,
  • zákon o střetu zájmů,
  • zákon o svobodném přístupu k informacím,
  • rozkrývání konečných vlastníků,
  • ochrana oznamovatelů,
  • finanční kontrola a audit,
  • vlastnická politika státu,
  • strategie a metodika veřejného nakupování,
  • zákon o státním zastupitelství,
  • protikorupční program.

Jednotlivé priority jsou dále konkretizovány do 39 protikorupčních opatření rozčleněných do vybraných témat (veřejná správa, veřejné zakázky, orgány činné v trestním řízení, vzdělávání a ostatní), která by měla být v letech 2013 a 2014 vedle priorit realizována.

Vzhledem k významu boje s korupcí, který je strategickým úkolem vlády, bude vláda aktuální stav a způsob plnění jednotlivých opatření pravidelně se čtvrtletní periodicitou kontrolovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie