Aktuálně

20. 12. 2012 18:40

Vláda přijala opatření k hospodářskému růstu

Nečasův kabinet schválil celkem 71 návrhů opatření, která mají zvýšit konkurenceschopnost a nastartovat českou ekonomiku.

Nahrává se přehrávač videa ...

Chtěl bych zdůraznit, že neexistuje žádný zázračný recept, který by mohla jakákoliv vláda na podporu ekonomického růstu použít. Rozhodně ale má vláda nikdy nepůjde cestou bezhlavého nalévání peněz do ekonomiky,“ řekl premiér Petr Nečas.

K podpoře hospodářského růstu nemůže docházet na úkor zadlužování státu a zdravých veřejných financí, řekl premiér. Ambicí tohoto materiálu také nebylo vytvořit sofistikovanou hospodářskou politiku vlády, od toho tu jsou podle Petra Nečase jiné strategické dokumenty. Navíc jde o živý materiál, který se může časem upravovat.

Cílem bylo nalézt řadu konkrétních opatření, jež ve své kombinaci a za podmínky jejich důsledné realizace, mohou mít pozitivní dopad na domácí ekonomiku. „Chtěl bych upozornit, že výsledný text je kompromisem především se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, kteří se na tvorbě tohoto materiálu aktivně podíleli, zahrnuje řadu jejich požadavků a díky tomu je tomuto návrhu z jejich strany vyjadřována podpora,“ dodal předseda vlády.

Pět stěžejních oblastí:

  • Snížení regulatorní administrativní zátěže a zpřehlednění legislativy.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti, mobilizace aktiv státu, daňová stimulace.
  • Podpora inovací širším propojením průmyslových podniků s vědeckými a výzkumnými institucemi, podpora rozvoje vzdělávání.
  • Podpora rozvoje exportu.
  • Efektivní čerpání evropských fondů.

Opatření jsou rozdělena do tří skupin dle časové naléhavosti a předpokládané účinnosti:

  • skupina návrhů s vysokou prioritou (celkem 18),
  • skupina návrhů s prioritou (celkem 19),
  • skupina ostatních návrhů (celkem 34).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie