Aktuálně

13. 6. 2018 12:18

Vláda připravila náběh třetí a čtvrté vlny EET, navrhla snížit DPH u některých služeb a posunout zavedení e-neschopenky

Vláda Andreje Babiše schválila na jednání ve středu 13. června 2018 návrh změn v zákoně o elektronické evidenci tržeb. Odsouhlasila také sérii změn v daňových zákonech, tzv. daňový balíček, a navrhla odložit povinné zavedení elektronických neschopenek až na rok 2021. Do sněmovny předloží i návrh nominačního zákona, který upravuje způsob výběru osob do řídících a dozorčích orgánů firem a společností s majetkovou účastí státu.

Vláda přijala Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který v reakci na nález Ústavního soudu upravuje náběh třetí a čtvrté fáze evidence tržeb. Nejmenší podnikatelé s tržbami do 200 000 korun za rok dostanou možnost evidovat své tržby off-line. Návrh počítá také se snížením daně z přidané hodnoty u stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů z 15 na 10 %. U některých řemeslných a odborných služeb (např. holiči a kadeřníci, opraváři jízdních kol či oděvů), prodeje točeného piva a vodného a stočného chce vláda snížit DPH z 21 rovněž na 10 %. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Ministři také navrhli řadu změn v daňových zákonech. Tzv. daňový balíček je souborem novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojení změn do jednoho zákona má přispět ke zvýšení přehlednosti daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu. K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů, kde je v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) navrhováno několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací. Jedná se například o omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů. Další informace získáte v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Kabinet Andreje Babiše schválil návrh zrušit v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení zavedení elektronických neschopenek od 1. ledna 2019. Vláda zavedení e-neschopenek podporuje, nastavit systém tak, jak předpokládá současná právní úprava, však podle ministrů není do konce roku reálné. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto pracuje na přípravě nového znění zákona, který je zavede od roku 2021 a současně bude řešit i problémy, jež odhalily současné přípravné práce na jejich aplikaci. Od 1. ledna 2019 chce vláda zavést alespoň dočasný systém, kdy lékaři při vystavení elektronické neschopenky použijí databáze a registr Ministerstva zdravotnictví.

Do sněmovny vláda předloží také vlastní verzi zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu. Kabinet v ní navrhuje nově vymezit roli vládního Výboru pro personální nominace či přesně nastavit postup ministerstev v případech, kdy má ministerstvo pravomoc přímo jmenovat konkrétní osobu. K větší transparentnosti procesu by měl přispět také institut povinného zdůvodnění odchýlení se od doporučení Výboru pro personální nominace, ošetřena bude i zveřejňovací povinnost, která se má týkat jak zveřejňování jmen nominovaných, tak i zápisů z jednání Výboru pro personální nominace. Tím bude zaručena veřejná kontrola celého procesu. Vláda chce tímto zákonem docílit toho, aby stát ve státních či polostátních firmách zastupovali odborníci na základě transparentního výběru za jasně daných a objektivních kritérií.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-13-cervna-2018-166572/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie