Aktuálně

30. 4. 2012 12:58

Vláda projedná efektivnější řízení civilních sporů

Zefektivnění občanského soudního řízení a odstranění zásadních problémů v současném řízení před civilními soudy posoudí ve středu vláda.

Navrhované změny občanského soudního řádu reagují na potřebu reformy justice. Jedním z hlavních cílů je především posílení elektronizace justice v občanském soudním řízení či zrychlení vydávání elektronického platebního rozkazu. Novela má také ulevit Nejvyššímu soudu, který čelí neúměrnému zatížení v počtu podaných žádostí.

Podle ministerstva spravedlnosti by se měl Nejvyšší soud zaměřit více na sjednocování judikatury. Rezort tak vypracoval úpravu, která by Nejvyššímu soudu ulevila od přetížení kvůli neustálému vyřizování nadměrného počtu dovolání v občanskoprávních a obchodních věcech, aby se mohl více zaměřit na tento úkol.

Lhůta na dovolání se má zkrátit

Návrh počítá také s omezením přípustnosti dovolání pouze na záležitosti, které mají zásadní právní význam. Měla by se také zkrátit nyní dvouměsíční lhůta pro podání dovolání na polovinu. Nejvyšší soud by na základě navrhované změny v občanském soudním řádu mohl také svým rozhodnutím změnit rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě soudu prvního stupně.

Materiál obsahuje také změny vedoucí ke zefektivnění řízení o vydání elektronického platebního rozkazu, proti kterému bude možné podat odpor prostřednictvím formuláře na webu ministerstva, posílení práv nedobrovolně hospitalizovaných osob či posílení procesních práv nezletilých dětí a státních příslušníků třetích zemí v občanském soudním řízení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie