Aktuálně

4. 3. 2009 3:57

Vláda projedná insolvenční zákon

Jediným bodem čtvrtečního programu jednání vlády je návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, který byl dopracován. Jednání začíná v 10 hodin.

Ministr spravedlnosti měl za úkol z pondělního jednání vlády zapracovat některé připomínky členů kabinetu do svého návrhu, aby ten byl podán k jednání Poslanecké sněmovně.

Návrh vychází vstříc podnikatelům v období finanční krize, a to změnami v insolvenčním zákoně. V oblasti insolvenčního práva byly detekovány základní okruhy, jejichž úpravou bude možné posílit specifické účinky úpadkového práva tak, aby při respektování společného zájmu dlužníkových věřitelů bylo zachováno co nejvíce funkčních subjektů (dlužníků) na trhu, za současné důsledné ochrany práv dlužníkových zaměstnanců. S ohledem na specifičnost navržených opatření jsou některá omezena pouze na dobu nezbytně nutnou k překonání dopadů ekonomické deprese (do 31. 12. 2011).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie