Aktuálně

26. 10. 2007 14:16

Vláda projedná použití SFRB ke krytí části nákladů spojených s výstavbou některých bytů

Na programu jednání vlády v pondělí 29. října 2007 jsou mj. následující body:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. Cílem návrhu je změkčit podmínku pro poskytování dotace obcím na bytovou výstavbu se sociálním určením pro sociálně nejpotřebnější domácnosti s omezenými příjmy v případech, kdy investorem výstavby může být pouze obec.
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zemědělství a zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu je reakcí ministerstva zemědělství na Kontrolní závěr NKÚ z akce Podpora zemědělství a lesního hospodářství poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.
Změna usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády ze dne 10. října 2001 k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému. Navrhovaná změna upravuje zabezpečení činnosti záchranné služby tak, aby odpovědnost za zajištění vrtulníků pro provoz letecké záchranné služby včetně finančních prostředků byla uložena státu, prostřednictvím ministerstva zdravotnictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie