Aktuálně

12. 3. 2012 11:30

Vláda projedná strategii českého exportu

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba předloží ve středu kabinetu k projednání Exportní strategii ČR na období 2012 – 2020. Definuje především vize, hlavní cíle a klíčové projekty státní proexportní politiky.

Vláda projedná strategii českého exportuStrategie se snaží vytvořit podmínky pro udržení tempa vývozu, trvalý růst firem zaměřených na export, navýšit podíl vývozu mimo země Evropské unie, zajistit kvalitní podporu ze strany státu, ale i zjednodušení vývozních a pojišťovacích procedur.

Dokument je postaven na dvanácti základních projektech, které mají být realizovány sérií konkrétních opatření. Jejich hlavním cílem je přenastavení a zefektivnění systému podpory exportu.

Strategie má pomoci proniknout českým firmám na zahraniční trhy

Exportní strategie reflektuje současný stav české ekonomiky a situaci na evropských a světových trzích, a to zejména vývoj na hlavních vývozních trzích České republiky, nerovnoměrný růst světové ekonomiky či situaci na globálních finančních trzích. Materiál byl také důkladně konzultován se zástupci českých podniků.

Vytvoření Exportní strategie předcházelo zevrubné vyhodnocení dosavadních proexportních aktivit a jejich nástrojů, které čekají úpravy právě na základě tohoto vyhodnocení. Při tvorbě dokumentu došlo také ke zmapování současného stavu a zjišťování potřeb české ekonomiky, především z pohledu zachování a rozvoje dlouhodobé konkurenceschopnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie