Aktuálně

7. 1. 2011 17:43

Vláda projedná strategii protidrogové politiky

V Česku je dlouhodobě nejvyšší míra užívání drog mezi mladými lidmi v Evropě.

"Akční plán se snaží upozornit na to, že je nezbytné udržet úspěšnou stávající síť pro problémové uživatele drog, která zajistila ĆR jejich nízký počet, včas dokázala zastavit ohrožení nákazou HIV/AIDS a snížení problému s Hepatitidou typu C. Tento plán může být zlomový ve dvou věcech. Jde především o opatření, vedoucí ke snížení uživatelů cannabis, zvláště těch každodenních. Za druhé by měl také integrovat legální a ilegální drogy do jedné politiky,“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

V České republice dosud nebylo zavedeno žádné opatření, které by tento problém řešilo. To je zřejmě i důvodem zvyšujícího se počtu mladých lidí, kteří mají zkušenosti zejména s konopnými drogami. Případem se zabývají i okolní země a kontrolní orgány OSN. Ve státech, kde byla před lety zaznamenávána podobná míra užívání konopných drog, se již daří situaci postupně vyřešit.

Vláda proto v lednu projedná Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky do roku 2012. Mezi hlavní nástroje strategie patří zvýšené kontroly dostupnosti alkoholu a dalších drog především pro děti a mladistvé a v legislativním rámci nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie