Aktuálně

23. 1. 2012 11:35

Vláda projedná změnu vyslovení nedůvěry vládě

Vláda ve středu projedná návrh ústavního zákona, jehož cílem je zavedení institutu vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě.

Vláda projedná změnu vyslovení nedůvěry vláděNavrhované zavedení vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě poslaneckou sněmovnou se od stávajícího institutu vyslovení nedůvěry vládě odlišuje především v tom, že kromě samotného vyslovení nedůvěry vládě se musí poslanecká sněmovna shodnout také na jménu nového předsedy vlády.

Zákon je pojistkou politické nestability

Změna si klade za cíl zamezit krizi vládnutí v zemi poté, co bude vládě vyslovena nedůvěra a zabránit tak zejména ekonomickým dopadům, které by z této situace plynuly.

V případě zavedení institutu vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě by poslanecká sněmovna mohla vládě vyslovit nedůvěru tehdy, pokud by byl návrh do Sněmovny předložen písemně nejméně padesáti poslanci. Návrh by souběžně ale musel obsahovat i jméno kandidáta na nového předsedu vlády.

Samotné hlasování by se pak muselo uskutečnit v časovém rozmezí nejdříve 48 hodin od podání návrhu a nejpozději do sedmi dnů ode dne podání návrhu. Stejně jako nyní by pak pro návrh na vyslovení nedůvěry vládě včetně návrhu na nového premiéra musela hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců

V případě, že návrh na vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě poslanci schválí, jmenuje nového předsedu vlády prezident na základě návrhu poslanecké sněmovny. Nový ministerský předseda poté navrhne prezidentovi jmenovat členy své vlády.

Opětovné hlasování až za půl roku

V případě, že Sněmovna návrh naopak nepřijme, je nový návrh přípustný až po uplynutí šesti měsíců. Předložení návrhu o vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě ještě před uplynutím této doby bude možné, ale pouze pokud jej podpoří nejméně osmdesát poslanců. Po uplynutí doby bude opět stačit padesát poslanců, kteří návrh do Sněmovny předloží.

Toto navrhované opatření, které vychází již z Programového prohlášení vlády, má sloužit především jako pojistka před případným zneužíváním tohoto ústavního institutu. Jeho častým používáním totiž hrozí riziko nestability politické situace v zemi a prohlubování politické krize, což má pochopitelně za následek negativní ekonomické dopady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie