Aktuálně

28. 5. 2012 19:09

Vláda projedná zvýšení průhlednosti akciovek

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil předloží ve středu vládě návrh, který legislativně omezí anonymní vlastnictví obchodních společností.

Listinné akcie na majitele jsou často kritizovány kvůli své netransparentnosti, protože mohou být nástrojem korupce. Navrhovaný zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností zahrnuje konkrétní řešení tohoto problému.

Zákon navrhuje ukládat povinnost zaknihování akcie, tedy registrace u centrálního depozitáře. Druhou možností má být imobilizace akcií, tzn. fyzické uložení u banky. Příslušná akciová společnost by si pak mohla vybrat, kterou možnost zvolí.

Údaje o majitelích získají vyšetřovatelé a zadavatelé veřejných zakázek

V případě zaknihování i imobilizace akcií dochází k identifikaci vlastníka akcií, a to buď centrálním depozitářem či bankou. Údaje budou moci použít například orgány činné v trestním řízení nebo jiné dozorové a správní orgány. Informace budou dostupné také zadavatelům veřejných zakázek a poskytovatelům dotací a grantů. Jedním z cílů návrhu je totiž vyloučení takových akciových společností z účasti na veřejných zakázkách, které mají neprůhlednou vlastnickou strukturu.

Převod akcií by měl být proveden zápisem v evidenci investičních nástrojů. Výpisem z takové evidence se pak budou prokazovat též akcionáři. Současně se zavádí povinnost akcionářů držících listinné akcie na jméno zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u bankovní instituce. V budoucnu tak bude možné ověřit identifikaci akcionáře prováděnou samotnou společností nebo sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch daného akcionáře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie