Aktuálně

16. 3. 2009 10:19

Vláda projednává opatření ve zdravotnictví pro řešení dopadů krize

Kabinet vzhledem k naléhavosti problému zařadil na své dnešní jednání bod, který umožní okamžité zvýšení státní platby za pojištěnce.

V období ekonomické recese může v důsledku nárůstu nezaměstnanosti dojít k růstu poptávky po zdravotních službách.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje soubor opatření, který je zaměřen na zajištění dostatečných zdrojů pro zdravotnictví v době krize, lepší využití stávajících prostředků ve zdravotnictví, ochranu nároků a práv pacientů, jako i na zvýšení zaměstnanosti a tvorby HDP.

Vláda bude dnes bude také informována o zvláštních opatření k boji proti terorismu. Vzhledem k závazkům vyplývajícím ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie bude aktualizovat seznam fyzických osob a organizovaných skupin, uvedený v příloze k nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, vůči kterým se na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí uplatňují sankce spočívající v omezeních nebo zákazech v oblasti peněžních převodů, používání jiných platebních prostředků, nákupu a prodeje cenných papírů a investičních nástrojů a v některých omezeních nebo zákazech v oblasti obchodu a služeb. V Materiálu je uvedeno 31 osob (ETA,XAKI, KAS) a 18 organizací – Španělsko, Irsko apod.

Bod týkající se návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, který měl být dnes projednáván, byl odložen.

Jedním z bodů jednání vlády, který vláda projednává, je strategie snižování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže. V rámci rozpravy bude projednána kabinetem koncepce jejímž cílem je provést zhodnocení stavu regulace v ČR, upozornit na sporné otázky a problematické oblasti a navrhnout opatření, vedoucí k odstraňování identifikovaných problémů.

Několik bodů jednání je věnováno závěrům NKÚ k činnosti rezortů a námitek některých ministerstev k těmto závěrům. Kontrolní akce byla například zaměřena na prověření hospodaření s finančními prostředky při realizaci programů a projektů aktivní politiky zaměstnanosti nebo na kontrolu finančních prostředků určených na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů.

Vláda mimo jiné projedná řadu poslaneckých návrhů: Vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability; vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů; návrh na novelizaci trestního zákoníku; návrh na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně a návrh na vydání zákona na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie