Aktuálně

11. 1. 2019 14:25

Vláda řešila splavnost Labe, k zákazu jízdy kamionů v nejrychlejších pruzích dálnic se staví rezervovaně

Před jednáním vlády v pátek 11. ledna 2019.
Před jednáním vlády v pátek 11. ledna 2019.
Vláda Andreje Babiše se na jednání v pátek 11. ledna 2019 zabývala mimo jiné stavem přípravy výstavby dvou vodních děl na Labi – plavebního stupně Přelouč II a plavebního stupně Děčín. Zabývala se také poslaneckým návrhem na zákaz jízdy kamionů v levém jízdním pruhu dálnic a rychlostních silnic a podněty veřejné ochránkyně práv.

Předseda vlády informoval kolegy o nadcházející cestě do Asie. Na oficiální návštěvu Singapuru, Thajska a Indie s premiérem Babišem odlétá v neděli i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a početná podnikatelská delegace, tvořená zástupci 42 českých firem. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Myslím, že je pro nás velice důležité, abychom diverzifikovali naše exportní aktivity. Abychom neměli jen 85 procent celého exportu do Evropské unie, ale abychom měli jasnou strategii i v Asii a samozřejmě i v Africe,“ podotkl premiér Andrej Babiš. „Všechny tři země patří mezi nejsilnější ekonomiky regionu, třeba Indie je země se šestým nejvyšším HDP na světě. Je to velká příležitost pro naše firmy,“ připomněl předseda vlády, který se na turné sejde k separátním jednáním mimo jiné s nejvyššími představiteli všech tří zemí. V případě Thajska se jedná o vůbec první návštěvu českého premiéra v této východoasijské zemi. Podrobnosti naleznete v tiskové informaci.

Vláda se zabývala i poslaneckým návrhem na novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cílem předkladatelů je zakázat jízdu nákladních automobilů, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 tuny, a jízdních souprav, jejichž celková délka přesahuje sedm metrů, v levém krajním jízdním pruhu dálnic v pracovních dnech v době od 6.00 do 22.00 hodin.

„Zřejmě tento návrh vyplývá z problémů na dálnici D1. Diskutovali jsme o tom. Požádal jsem ministra vnitra Jana Hamáčka, aby došlo k setkání s policií, která by měla operovat na D1. Myslím si, že bychom tam měli být aktivnější,“ usoudil předseda vlády. Na rizikovém úseku na Vysočině je podle premiéra třeba ze strany ředitelství silnic a dálnic i dálniční policie udělat maximum, aby se problémy neopakovaly.

Návrh samotný vláda v Poslanecké sněmovně nepodpoří, ale ani nezamítne. „Zaujali jsme k tomu neutrální stanovisko. Je třeba to prodiskutovat, protože není možné schválit nějaký návrh, který by mohl dopravu spíše ještě více zkomplikovat,“ konstatoval premiér Babiš. Za jeden z problematických bodů návrhu vláda například označila skutečnost, že zákaz předjíždění by se mohl týkat i osobních automobilů s přívěsem, pokud celková délka soupravy přesáhne stanovených sedm metrů. Ačkoli tato auta s přívěsy mohou často jezdit až stotřicetikilometrovou rychlostí, musela by jet za kamiony s maximální rychlostí 80 km/h.

Ministři také vzali na vědomí informaci o stavu přípravy dvou vodních děl, která mají umožnit splavnost Labe i za zhoršených hydrologických podmínek. Jedná se o plánovanou výstavbu plavebního stupně Přelouč II a plavebního stupně Děčín. Obě investiční akce nyní váznou na vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu na životní prostředí. Problém je především u plavebního stupně Děčín, který by měl vyrůst v lokalitě Porta Bohemica, která je zařazena do soustavy evropsky chráněných lokalit Natura 2000.

Vláda se zabývala také dvěma podněty veřejné ochránkyně práv. První se týkal požadavku na výslovné zavedení práva oprávněných osob na dálkové nahlížení do spisu ve správním řádu. Požadavek na novelu zákona vláda nepodpořila, Ministerstvo vnitra však připraví návrh metodického postupu, který by řešil, jak mají správní orgány v těchto případech postupovat.

Druhý podnět ombudsmanky se týkal rovněž správního řádu a také zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Veřejná ochránkyně práv vládě doporučila, aby do české legislativy zakotvila povinnost správního orgánu poučit účastníka řízení o právu podat proti správnímu rozhodnutí žalobu k soudu. Vláda se v tomto případě usnesla, že tento podnět zohlední při příští novelizaci správního řádu, přičemž kancelář veřejné ochránkyně práv je jedním z připomínkových míst, takže má možnost přímo do legislativního procesu zasáhnout.

Kompletní výsledky jednání vlády 11. ledna 2018 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-11--ledna-2019-171089/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie