Aktuálně

8. 3. 2018 13:24

Vláda rozhodla o úpravě využití prostředků po Fondu národního majetku

Na jednání ve čtvrtek 8. března 2018 přijala vláda novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR, čímž umožnila využít finanční prostředky z fondu na úhradu navýšení výměry důchodů. Dále schválila změnu na pozici náčelníka Generálního štábu Armády ČR a přijala negativní stanovisko k poslaneckému návrhu na novelu zákona o daních z příjmů.

Vláda dnes schválila novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, díky které se podaří přesunout peníze z fondu do státního rozpočtu. Tyto prostředky budou použity na pokrytí zvýšení základní výměry důchodů.

Letos poprvé za naší vlády bude důchodový účet od roku 2009 v přebytku. Tím pádem podle zákona nemůžeme prostředky z něj převést. Proto navrhujeme novelu, která umožní, aby prostředky od 1. ledna 2019 byly převedeny do státního rozpočtu tak, jak tomu bylo v minulosti, kdy důchodový účet v přebytku nebyl. Žádná kritika není na místě, protože tyto peníze vždy chodily do rozpočtu,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš s tím, že ve fondu je nyní 21 miliard korun.

Navržená novela vypouští části zákona, které už pozbyly věcného opodstatnění, umožňuje převod prostředků z privatizace do státního rozpočtu a vytváří možnost převést na zvláštní účty privatizace prostředky ze zdrojů státního rozpočtu. Naopak ruší použití finančních prostředků z fondů k převodu například na Státní fond dopravní infrastruktury nebo Státní fond rozvoje bydlení, kde nebyly dlouhodobě využívány. Nikdy nebyly čerpány také na obecně prospěšné bydlení.

Úprava zákona vychází z Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace, kterou schválila vláda v září 2017. Jejím cílem je zajistit stabilizaci finančních prostředků zvláštních účtů privatizace vyloučením výdajových titulů, které přímo nesouvisí s procesem privatizace a které lze financovat z jiných zdrojů.

Fond národního majetku České republiky byl zrušen zákonem k 1. lednu 2006. Ministerstvo financí ale nadále spravuje fond s finančními prostředky, které přešly na stát, z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech.

Ve čtvrtek vláda nepodpořila poslanecký návrh na novelu zákona o daních z příjmů, který má řešit problematiku placení daně z příjmů u českých lodníků pracujících v Nizozemsku. Vláda si je vědoma tíživé situace lodníků, po kterých je vymáháno dvojí zdanění, zároveň ale věří, že placení daně z příjmů za rok 2018 už bude správné a v souladu se smlouvou s Nizozemským královstvím. Poslanecký návrh navíc neřeší situaci podle vlády vhodným způsobem a obsahuje nepřesné formulace.

Na návrh ministryně obrany Karly Šlechtové dnes vláda odvolala Josefa Bečváře z pozice náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Od května se novým náčelníkem stane generálporučík Aleš Opata.

Vláda se dnes zabývala také zprávou o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, jmenováním ministryně financí Aleny Schillerové guvernérkou mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky za Českou republiku či jmenováním členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete na: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-8--brezna-2018-163811/.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie