Aktuálně

3. 10. 2007 0:08

Vláda rozhodne o rozdělení emisních povolenek mezi firmy

Vláda dnes posoudí návrh rozdělení povolenek na emise oxidu uhličitého na léta 2008 až 2012 mezi jednotlivé podniky.

Vycházet bude z celkového množství povolenek 86,8 milionu po jedné tuně, které Česku na jaře schválil Brusel. Kabinet původně žádal víc a kvůli redukci podal na Evropskou komisi žalobu, do rozhodnutí soudu však musí názor komise respektovat.

Vláda musí nejprve schválit alokační plán, poté ho pošle ke kontrole Evropské komisi. TA má zhruba měsíc na jeho schválení a vrácení do Česka, kde z něj vláda učiní své nařízení. Oproti návrhu, který byl zveřejněn v květnu, se ten nový liší pouze minimálně. Podle již dříve schváleného klíče všechna průmyslová zařízení, která vypouštějí do ovzduší emise oxidu uhličitého, dostanou v letech 2008 až 2012 víc povolenek, než kolik činil jejich průměr v letech 2005 a 2006. Oproti předešlému plánu dělí návrh povolenky podle množství vypuštěných emisí, nikoli podle průmyslových sektorů.

Zařízení, která produkují méně než 50.000 tun ročně, dostanou k dispozici o osm procent více povolenek, než kolik činil průměr skutečných emisí CO2 za roky 2005 a 2006. Takových zařízení je v Česku zhruba tři sta. Zbytek pak dostane ve srovnání se zmíněným průměrem o 1,73 procenta povolenek více. Při rozhodování o klíči k rozdělení vycházeli autoři plánu z toho, že malá zařízení jsou citlivější vůči vnějším vlivům než velcí znečišťovatelé.

Česká republika poslala počátkem jara do Bruselu návrh ročního limitu na vypouštění emisí CO2 ve výši 102 milionů tun ročně. Komise však zemi schválila jen 86,8 milionu tun ročně, tedy o 14,8 procenta méně.

evropská komise obhajuje svůj postup zejména tím, že pokud by členským zemím ponechala dostatečný "polštář" povolenek, nemotivovala by znečišťovatele k úsporným opatřením. Česko ani v jednom z roků 2005 a 2006 nevyčerpalo Bruselem schválený příděl povolenek na 97,6 milionu tun. V roce 2006 vyprodukovaly české podniky 83,7 milionu tun emisí, o rok dříve 82,5 milionu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie