Aktuálně

31. 10. 2018 12:12

Vláda schválila navýšení odškodnění pro dobrovolné hasiče

Jednání vlády ve Strakově akademii, 31. října 2018.
Jednání vlády ve Strakově akademii, 31. října 2018.
Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 31. října 2018 schválila nové nařízení, kterým se zvýší odškodnění pro dobrovolné hasiče poškozené na zdraví během zásahu. Pošle také 40 milionů korun na pomoc Afghánistánu. Ministři schválili rovněž pravidla, podle nichž budou vybíráni čeští žalobci do nově zřizovaného Úřadu veřejného evropského žalobce.

Nové nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany reaguje na nedávnou novelu zákona o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů, která navýšila tzv. úmrtné za profesionálního hasiče.

„Cílem bylo odstranit nesoulad, který nastal v odškodňování pozůstalých po hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby, kdy od 1. ledna došlo novelou zákona k navýšení úmrtného za profesionální hasiče ve služebním poměru z původního trojnásobku na dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu, ale dobrovolných hasičů se toto navýšení netýkalo,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš. Odškodňování pozůstalých u dobrovolných hasičů totiž řeší příslušné nařízení vlády, které dosud přiznávalo maximálně šestinásobek průměrné mzdy. Vláda vzniklou disproporci označila za nežádoucí a novelou nařízení navýšila úmrtné na dvanáctinásobek hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Ministři rovněž rozhodli, jak konkrétně využijí 40 milionů, které vláda v červnu 2016 uvolnila na pomoc Afghánistánu. Dvacet milionů korun bude určeno na projekt podporující zemědělství a rozvoj afghánského venkova a vzdělávání. Druhou polovinou částky podpoří fungování Afghánských národních obranných a bezpečnostních sil. Tři čtvrtiny této sumy půjdou ve prospěch Svěřeneckého fondu pro afghánskou národní armádu, který spravuje NATO, a 25 % pro afghánskou policii skrze Svěřenecký fond pro zákon a pořádek, který spravuje Rozvojový program OSN.

„Současně jsme také změnili usnesení vlády z října 2015, které se týká finanční pomoci Bosně a Hercegovině,“ podotkl premiér. V tomto případě se jedná o využití 18,6 milionu korun, které zbyly z nerealizovaného projektu zajištění energetické efektivnosti nemocnice v Bihaći. Vláda rozhodla tyto finanční prostředky převést pro potřeby českého svěřeneckého fondu při Regionálním centru UNDP v Istanbulu. Budou využity ve prospěch nového programu fondu Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs, který bude podporovat studie proveditelnosti na česká inovativní řešení problémů spojených s realizací cílů udržitelného rozvoje SDGs ve třech prioritních zemích Zahraniční rozvojové spolupráce (Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko).

Kabinet rovněž schválil pravidla, podle nichž budou vybráni čeští kandidáti na evropské žalobce a evropské pověřené žalobce. Zřízení těchto funkcí souvisí s rozhodnutím Rady EU zřídit v režimu posílené spolupráce Úřad evropského veřejného žalobce. Úřad bude sídlit v Lucemburku a 22 členských států EU, které se ke spolupráci zavázalo, má nominovat tři kandidáty na funkci evropského žalobce a kandidáty na funkci evropského pověřeného žalobce. Rada EU pak z nominovaných v prvním případě vybere jednoho evropského žalobce za každou zemi a zatím blíže nespecifikovaný (nejméně dva) počet evropských pověřených žalobců. Vláda se shodla, že v obou případech musí dojít k transparentnímu výběrovému řízení. V prvním jej bude mít na starosti Ministerstvo spravedlnosti, ve druhém Nejvyšší státní zastupitelství.

Vláda se zabývala rovněž zavedením mýta na vybrané úseky silnic I. třídy od 1. ledna 2020 v souvislosti s výběrem nového provozovatele mýtného systému. Ministerstvo dopravy se domluvilo s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR, které zpoplatnění silnic I. třídy kritizují, na uzavření 2018 Memoranda o společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění některých silnic I. třídy. Jako kompromisní návrh z těchto jednání vzešlo, že by bylo mýto na plánovaných 900 kilometrech silnic I. třídy bylo zavedeno, ale na kraji a obcemi vytipovaných úsecích s nulovou sazbou. Vláda nakonec projednávání tohoto bodu přerušila.

„Jeho projednávání jsme odložili na jednání s hejtmany, které bude 9. listopadu. Jsem toho názoru, že si to ještě s nimi potřebujeme vydiskutovat, jestli skutečně za svým návrhem stojí, jak bylo řečeno ústy paní hejtmanky Vildumetzové Mračkové,“ vysvětlit premiér Babiš.

Ministři se v rámci programu zabývali také plánem Evropské komise zrušit od příštího roku střídaní zimního (astronomického) a letního času.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-31-rijna-2018-169514/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie