Aktuálně

19. 7. 2007 8:52

Vláda schválila novelu stavebního zákona a tzv. diginovelu

Na pravidelném středečním zasedání vláda mj.schválila návrh novely mediálních zákonů, novelu stavebního zákona, návrh ministerstva spravedlnosti týkající se rejstříku trestů či návrh ministerstva financí týkající se biopaliv.

Návrh novely mediálních zákonů (tzv.diginovela), který má podle autorů odblokovat nástup nových digitálních televizních stanic, dosud brzdily zejména soudní spory kolem udělování licencí. Pokud návrh odsouhlasí sněmovna, senát a podepíše prezident, může v Česku začít vysílat šest nových stanic. Po vypnutí analogového vysílání pak stát otevře trh všem zájemcům o provozování TV kanálů v zemském digitálním vysílání. Sněmovna se podle dostupných informací bude novelou zabývat zřejmě na své srpnové mimořádné schůzi.

Návrh ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka na změnu stavebního zákona řeší nepřiměřeně tvrdé podmínky při umisťování, povolování a provádění plotů a upravuje společné povolování souborů staveb. Novela podle Čunka znamená konec zvláštních stavebních povolení pro každou stavbu zvlášť.
Stavební zákon byl přitom po 40 letech novelizován letos v lednu, zkušenosti s ním však podle MMR ukazují řadu nedostatků. Další novelu chce MMR vypracovat ještě po roce platnosti nového zákona.
Novela stavebního zákona také usiluje o prodloužení platnosti územně-plánovací dokumentace. Územní plány schválené v období od 1. července 1992 do 31. prosince 2006 měly být podle nynějšího stavebního zákona do pěti let nahrazeny novými dokumenty. Ministerstvo navrhuje prodloužení této lhůty na devět let, aby měly obce v platnosti aspoň nějaký územní plán a mohly tak čerpat peníze z EU.
Projednání změn chce ministr navrhnout poslancům ve zkráceném řízení. Novela by pak mohla platit již koncem tohoto roku

Vláda také schválila návrh ministerstva spravedlnosti, podle něhož by si výpisy z rejstříku trestů měli obstarávat státní orgány, kteří je požadují. Cílem předkládané právní úpravy je odstranění dlouhodobě nepřijatelného stavu, kdy fyzické osoby samy žádají o výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti.
Výpis z trestního rejstříku je jedním z nejčastěji požadovaných dokladů a rejstřík jich ročně vydá téměř jeden milion.
Pokud bude zákon přijat, úředníci by si sami elektronickou cestou obstarávali informace, které požadují. Zmizela by také možnost padělání výpisu.
Změna se ale týká pouze případů, kdy výpis požadují úřady. Pro jiné účely, například pro výběrové řízení na pracovní místo, kdy je bezúhonnost prokazována výpisem, zůstává povinnost opatřit si výpis z evidence rejstříku trestů fyzické osobě.
Novela by mohla platit od začátku příštího roku.

Kabinet odsouhlasil i návrh ministerstva financí na změnu několika právních předpisů v souvislosti s přimícháváním biopaliv do pohonných hmot. Jde o zákon o lihu a jeho prováděcí vyhlášky, zákon o spotřebních daních a zákon o ochraně ovzduší. Důvodem je zejména vytvoření bariér proti zneužití biosložek k jiným účelům a zamezení daňovým únikům. Návrh se týká způsobu kontroly biopaliv, která se mají do nafty přidávat od září a do benzinu od příštího roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie