Aktuálně

20. 2. 2017 14:54

Vláda schválila plán dalšího rozvoje sociálních služeb

Před jednáním vlády, 20. února 2017.
Před jednáním vlády, 20. února 2017.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky na jednání v pondělí 20. února 2017 odsouhlasila Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2018. Dále se členové vlády shodli na zavedení povinné maturity z matematiky i pro střední odborné školy. Vláda rovněž schválila seznam 15 objektů nově zařazených mezi národní kulturní památky.

Rozvoj sociálních služeb

Vláda schválila plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2018, v  němž ministryně práce a sociálních věcí navrhla několik krátkodobých strategických cílů, kterých by měl systém sociálních služeb v následujících dvou letech dosáhnout a zlepšit tak situaci klientů i poskytovatelů sociálních služeb.

Mezi priority Akčního plánu patří především přechod z modelu ústavní péče k moderním službám, jako jsou terénní péče, chráněné bydlení anebo podpora rodin a lidí pečujících o hendikepované a další znevýhodněné osoby v jejich přirozeném prostředí. Nová opatření by měla také zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost sociálních služeb, které efektivně odpovídají potřebám společnosti.

Akční plán naplňuje Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025, kterou vláda schválila loni v březnu.

Povinná maturita ze tří předmětů

Vláda se vrátila k tématu povinných maturit ze tří předmětů – českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky. Vláda již v prosinci 2016 rozhodla o třech složkách povinné maturity pro studenty gymnázií a lyceí, které tak čeká povinná maturita z matematiky od školního roku 2020/2021.

Dnešním rozhodnutím vlády se ke gymnazistům připojí i studenti středních odborných škol. Vláda se přiklonila k první předkládané variantě, podle níž budou žáci odborných středních škol povinnou závěrečnou zkoušku z matematiky skládat od školního roku 2021/2022. Výjimkou budou vzhledem k velmi specifické náplni výuky zdravotnické obory, obory sociálních služeb a umělecké školy.

Více informací o nové podobě maturit naleznete na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Nové národní kulturní památky

Na seznamu národních kulturních památek po dnešním zasedání vlády přibylo 15 objektů. Osm z nich zahrnuje stavby občanské vybavenosti z 1. poloviny 20. století, které dokumentují pestrost architektonických slohů tohoto období – jde například o vodní elektrárnu v Poděbradech, Střední strojní průmyslovou školu v Mladé Boleslavi či bývalou Obchodní a živnostenskou komoru v Opavě.

Dalších sedm kulturních památek s obzvláštním významem bylo ve většině případů hodnoceno již v minulých obdobích, ale z rozličných důvodů nemovitosti nebyly do konečného výběru zařazeny. Jedná se mimo jiné o pražskou Invalidovnu, Palác Lucerna či Ďáblický hřbitov s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje.

Kompletní seznam památek a další informace najdete na stránkách Ministerstva kultury.

Kompletní výsledky dnešního jednání na: http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-20-unora-2017-153694/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie