Aktuálně

16. 11. 2009 16:41

Vláda schválila podporu výstavby nájemních bytů

Na dnešním zasedání vlády byla mj. schválena podpora výroby elektřiny, novela zákona o zárukách za úvěry při výstavbě nájemních bytů či program na podporu úspor energie.

Vláda schválila návrh novely zákona o podpoře výroby elektřiny, kterou předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Změna umožní snížení výkupních cen elektřiny ze slunečních elektráren. Podle mluvčího ministerstva Tomáše Bartovského připravil Energetický regulační úřad výkupní ceny pro jednotlivé kategorie elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) tak, aby byla dosažena patnáctiletá návratnost investice včetně přiměřeného zisku. V současné době tato podpora pro fotovoltaické zdroje významnou měrou přesahuje patnáctiletou návratnost. Maximální povolené snížení výkupních cen, které novela snižuje o pět procent, nebude platit pro druhy obnovitelných zdrojů energie, u kterých je v roce, ve kterém se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let.

Na dnešní schůzi vlády byl dále schválen program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na příští rok, který kabinetu předložil ministr průmyslu a obchodu společně s ministrem životního prostředí. Tento program je určen pro projekty, u kterých není možné využít financí z operačních programů EU. Tento program mohou využít i menší projekty veřejného sektoru nebo energetického poradenství a vzdělávání. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je výhodou státního programu také nižší administrativní náročnost a flexibilita umožňující každoročně pružně reagovat na aktuální situaci. Podpora bude financována jednak z prostředků ministerstva průmyslu a obchodu, které programu na příští rok vyčlenilo 40 milionů korun, dále z ministerstva pro místní rozvoj, které programu věnuje částku 1,1 miliardy korun ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Podle návrhu Evropské komise by Česká republika měla do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, mezi které patří vedle sluneční energie a biomasy například vodní a větrná energie, na konečné spotřebě energií až na 13 procent.

Kabinet dnes také schválil návrh nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení. Stavitelé nájemních bytů tak získají záruky za úvěry při výstavbě nájemních bytů. "Výstavba nájemních bytů bude financována ze zdrojů právnických a fyzických osob. Na výdaje z rozpočtu SFRB bude mít novela dopad pouze v případě realizace ručení," uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, který návrh vládě předložil. Do konce tohoto roku má ministerstvo pro místní rozvoj na záruky na úvěry vyčleněnou částku ve výši 300 milionů korun. Na rok 2010 již počítá s částkou ve výši jedné miliardy. Návrh je třeba ještě předložit k notifikaci Evropské komisi. Do té doby bude podpora poskytována v rámci takzvaného pravidla de minimis, podle kterého mohou žadatelé čerpat z veřejných peněz maximálně 200.000 eur na dobu tří let. Podporu může využít jakákoli právnická nebo fyzická osoba, která investuje do výstavby nájemních bytů právě pomocí úvěru. Ručení je omezeno do výše sedmdesáti procent nesplacené části jistiny, nejvýše však do 1,5 milionu korun na jeden byt. V případě, že součástí výstavby, jejímž investorem se stane obec, je technická infrastruktura, může být záruka na jeden byt ve výši až 1,8 milionu korun

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie