Aktuálně

13. 9. 2007 10:18

Vláda schválila privatizaci Letiště Praha či sloučení celní a daňové správy

Vláda spustila privatizaci Letiště Praha, schválila také návrh novely zákona o ochraně spotřebitele, změnila pravidla pro převod peněz do rezervních fondů ministerstev a rozhodla o sloučení celní a daňové správy.

Kabinet na svém pravidelném jednání schválil návrh Ministerstva dopravy, podle kterého se do osmi měsíců státní podnik Letiště Praha přemění na akciovou společnost. Nového strategického partnera by se letiště mělo dočkat do konce příštího roku. Přeměna se uskuteční ve dvou krocích. Na podzim vznikne akciová společnost se základním jměním dva miliony korun, jejímž stoprocentním vlastníkem bude stát. Vedle ní ale bude stále existovat i státní podnik Letiště Praha. Od prosince se jeho majetek postupně vyvede do akciové společnosti, jejíž základní jmění se navýší, a státní podnik jako prázdná skořápka zřejmě zanikne. Návrh složení jednotlivých akcionářských podílů společnosti předloží Ministerstvo dopravy vládě do konce března 2008. Výnos z privatizace poputuje do fondu dopravy.

Vláda též schválila novelu zákona o ochraně spotřebitele, která zakazuje obchodníkům klamavé či agresivní praktiky. Novela podle Ministerstva průmyslu a obchodu odpovídá evropské směrnici, která se týká nekalých obchodních praktik. Za klamavou obchodní praktiku je obecně považována každá praktika, která uvádí spotřebitele v omyl, včetně klamavé reklamy. Agresivní obchodní praktika výrazně narušuje možnost svobodné volby spotřebitelů, například formou obtěžování či donucování. Součástí návrhu zákona je i změna právních předpisů upravujících reklamu.

Vláda dále jmenovala právníka Zdeňka Kühna novým českým členem senátu u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Na Kühnovi se shodlo Ministerstvo spravedlnosti i odborníci z řad soudců, děkanů právnických fakult, ombudsman i Česká advokátní komora.

Ministři přistoupili na návrh ministra financí Miroslava Kalouska, podle něhož nebudou mít ministerstva k dispozici rezervní fondy, do kterých by převáděly ušetřené peníze tak, jak to činily dosud. Budou mít ale možnost o tyto peníze navýšit v dalších letech své výdaje.

Kabinet dále rozhodl o sloučení daňová a celní správy od ledna 2010. Ministr financí Miroslav Kalousek po jednání řekl, že následně by se měl sjednotit i výběr daní a cel. V další fázi by měl následovat i výběr sociálního a zdravotního pojištění. Podle ministra Kalouska jde jen o první krok integrace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie