Aktuálně

11. 3. 2019 19:05

Vláda schválila první část opatření proti nelegálním množírnám psů

Vláda se na jednání v pondělí 11. března 2019 zabývala mimo jiné novelou veterinárního zákona.
Vláda se na jednání v pondělí 11. března 2019 zabývala mimo jiné novelou veterinárního zákona.
Chovatelé psů budou muset nově hlásit orgánům veterinární správy, pokud budou mít v chovu tři a více dospělých fen. Hrozí jim i vyšší tresty za porušení předpisů. Vláda Andreje Babiše schválila v pondělí 11. března návrh novely veterinárního zákona, který obsahuje první část opatření proti nelegálním množírnám psů.

Novela zákona o veterinární péči, jejíž návrh vláda odsouhlasila, snižuje počet chovaných fen, při jehož dosažení vznikne chovateli povinnost oznámit chov krajské veterinární správě, z pěti na tři. Zároveň upřesňuje, že limit tří fen se vztahuje na všechny psy chované ve společné domácnosti bez ohledu na to, kdo je jejich skutečným majitelem. Ministerstvo zemědělství tímto opatřením reaguje na časté obcházení platné verze zákona, kdy se kontrolované osoby vymlouvají, že jim psi nepatří, ale že jsou rodinných příslušníků.

Chovatel bude moci splnit oznamovací povinnost písemně nebo elektronickou formou prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy a ohlásit bude muset i skutečnost, když počet fen klesne pod stanovenou hranici. Zároveň chce vláda zpřísnit sankce za nesplnění uložených povinností. Nově bude možné na základě tohoto zákona uložit peněžitý trest až do výše 50 000 korun. Ministerstvo zároveň dokončuje novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která se bude problematikou nelegálních množíren rovněž zabývat.

Novela veterinárního zákona rovněž přejímá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z 15. března 2017 o úředních kontrolách a nově řeší i chov hmyzu jakožto hospodářských zvířat, aby bylo možné hmyz v ČR používat k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda se zabývala také čtyřmi poslaneckými návrhy novel zákonů. Odmítla například podpořit návrh na novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Důvody nesouhlasného stanoviska naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Kabinet také schválil Akční plán boje s korupcí na rok 2019. Akční plán vychází z vládou schválené Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, která je postavena na čtyřech prioritách: výkonná a nezávislá exekutiva, transparentnost a otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti. Ministrům na letošní rok ukládá řadu úkolů, mimo jiné připravit novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, návrh zákona o ochraně oznamovatelů či věcný záměr nového stavebního zákona. Za klíčové vláda považuje také předložení zákona o lobbování. Zavazuje se rovněž plnit doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) Rady Evropy vzhledem k soudcům a státním zástupcům a k plnění doporučení OECD ke stíhání podplácení zahraničních veřejných činitelů.

Ministři odsouhlasili také spuštění nového dotačního programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026. Program navazuje na běžící Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015–2022. Ministerstvo zdravotnictví plánuje zdravotnický výzkum v tomto období podpořit souhrnnou částkou ve výši 6,05 miliardy korun.

Kompletní výsledky jednání vlády 11. března 2019 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-11-brezna-2019-172415/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie