Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 3. 2009 14:42

Vláda schválila snížení sazby DPH

S ohledem na hospodářskou krizi a snahu udržet zaměstnanost reflektovala vláda dohodu v rámci EU.

Počítá se s trvalým přeřazením některých služeb s vysokým podílem lidské práce do nižší sazby DPH. Původ návrhu vychází z jednání ministrů financí EU, který vychází z problémů současné finanční krize. Systém nepřímých daní je harmonizován na úrovni EU. Návrh nižšího DPH počítá u restauračních služeb (s vyloučením dodání alkoholických nápojů a tabákových výrobků) a knih na jakýchkoliv nosičích do snížené sazby daně (9%). Dále jsou to kadeřnické, holičské služby, opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu. Vzhledem k tomu, že domácí pečovatelské služby měly být ve snížené sazbě pouze do roku 2010, dohoda ministrů financí EU je ponechává i nadále. U renovací a oprav soukromých bytů a obytných domů se mění přechodné zařazení do snížené sazby na trvalé.

Vláda dále schválila materiál týkající se přípravy právního prostředí na zavedení eura v České republice. Jedná se o to, že Česká republika musí učinit příslušné právní, technologické a organizační kroky, které musí být učiněny do dvou let od doby, kdy se vláda rozhodne o termínu zavedení eura. Byla zvolena metoda postupných právních kroků a nikoliv jednorázového řešení, a to s ohledem na zkušenosti jiných zemí s přechodem na euro.

Stát již nebude hradit povinné očkování a platba byla přesunuta na zdravotní pojišťovny i o tomto dnes mimo jiné rozhodla vláda na svém jednání.

Cílem je změna zajištění financování očkovacích látek, snížení byrokratické zátěže podnikatelů a fyzických osob, terminologické a věcné sladěn s projednávanými zákony v oblasti zdravotních služeb a veřejného zdravotního pojištění včetně zakotvení možnosti vzniku antibiotických středisek při zdravotnických zařízeních, realizace usnesení vlády o Pandemickém plánu ČR v případě pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru a další změny vyvolané potřebami praxe.

Další projednané body z jednání vlády naleznete v tiskové zprávě nebo některé také naleznete ve zvukovém záznamu z tiskové konference.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Zvuková příloha

TK po jednání vlády 30.3. 2009

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie