Aktuálně

20. 7. 2016 15:06

Vláda schválila Strategii rozvoje televizního vysílání, přechod na DVB-T2 může začít

Na svém zasedání 20. července 2016 schválila vláda Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, podle které bude v následujících měsících zahájen přechod na DVB-T2. Cílem Strategie je zajištění trvalé dostupnosti široké volby nezpoplatněných televizních programů pro všechny skupiny obyvatel ve všech regionech ČR prostřednictvím zemského digitálního televizního vysílání.

Zemské digitální televizní vysílání je v ČR jediným bezplatným způsobem příjmu volně dostupného televizního vysílání. Současně je nejsilnější platformou pro příjem televizního vysílání v ČR, kterou využívá více než 60 % domácností, 40 % domácností pak jako jediný způsob příjmu TV vysílání.

„Věřím, že Strategie, tak jak byla vládou schválena, přispěje v nejvyšší možné míře k zachování tržního prostředí v oblasti televizního vysílání a zároveň k zachování dostupnosti bezplatných televizních programů pro široké vrstvy diváků v celé zemi,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Od února 2016 současně probíhá projednávání návrhu evropského rozhodnutí o využití kmitočtového pásma UHF. Klíčovým tématem tohoto návrhu je závazné uvolnění pásma 700 MHz k určitému termínu ve všech členských státech. Uvedený termín je aktuálně navrhován na 30. června 2020 s možností pro členské státy posunout uvolnění kmitočtů až o dva roky na červen 2022. Ministr Jan Mládek přitom v této souvislosti preferuje nejzazší možný termín tak, aby proces přechodu proběhl v České republice co nejplynuleji. Připravená Strategie je s návrhem plně v souladu.

V podmínkách ČR je nutno nejprve uskutečnit přechod zemského digitálního televizního vysílání na technologicky vyšší vysílací standard DVB-T2/HEVC.  Za tím účelem je nutné odstartovat v průběhu druhé poloviny roku 2016 řízený proces přechodu na efektivnější technologie, a to prostřednictvím souběžného vysílání v současném standardu DVB-T/MPEG-2 a novém DVB-T2/HEVC, s využitím dvou nových celoplošných přechodových sítí a jedné regionálně členěné přechodové sítě.

Strategie předpokládá, že proces přechodu na DVB-T2 bude zahájen na podzim roku 2016 včetně informační kampaně MPO a bude ukončen synchronním vypnutím všech stávajících sítí DVB-T předběžně k 1. únoru 2021. Vládní usnesení ukládá současně předkládat jednou ročně k 31. lednu vyhodnocení realizace přechodu na DVB-T2. Prvé vyhodnocení by mělo být předloženo k 31. lednu 2017 a ve vyhodnocení k 31. lednu 2020 by měla být uvedena informace o dosaženém pokrytí obyvatel tak, aby vláda mohla zvážit možnost prodloužení termínu ukončení přechodu na DVB-T2.  Navržené lhůty odpovídají i sociálně šetrnému postupu vzhledem k výdajům domácností.

Zemské digitální televizní vysílání bude v ČR po úspěšném přechodu na DVB-T2 a naplnění rozvojových cílů finálně tvořeno až šesti celoplošnými sítěmi DVB-T2.

Celkové náklady procesu přechodu na DVB-T2 za období 2016–2021 jsou v rámci Strategie odhadovány mezi 871 – 1057 miliony Kč, předpokládané příjmy celého procesu do státního rozpočtu (bez očekávané aukce uvolněných kmitočtů) pak ve výši 1166 milionů Kč. V případě započtení aukce je pak kladná bilance dopadů do státního rozpočtu ve výši 4,739 – 4,915 miliard Kč.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie