Aktuálně

4. 9. 2018 14:47

Vláda schválila více peněz pro lékařské fakulty i aktualizaci plánu na pomoc strukturálně postiženým krajům

Tisková konference po jednání vlády 4. září 2018.
Tisková konference po jednání vlády 4. září 2018.
Vláda premiéra Andreje Babiše v úterý 4. září 2018 schválila dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit lékařských fakult v ČR i souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na léta 2018–2019. Naopak nepodpořila poslanecký návrh na zrušení takzvané superhrubé mzdy.

V příštích 11 letech by měly lékařské fakulty získat navíc celkem 6,8 miliardy korun. Vláda tím chce pomoci řešení akutního nedostatku lékařů v českém zdravotnictví. Díky těmto prostředkům se navýší od akademického roku 2019/2020 počty přijímaných studentů ve studijním programu Všeobecné lékařství o 15 procent a zajistí se také kvalitní vyučující. Stávající počty absolventů nebudou schopny po roce 2019–2020 pokrýt odchody lékařů do důchodu a reálně tak hrozí omezení dostupnosti zdravotní péče. „Toto opatření jsme zavedli poté, co jsme zjistili, že na naše lékařské fakulty se hlásí a udělá přijímačky zhruba 2 500 studentů. Následně je ale problém nejsou přijati, protože je nemá kdo učit,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Dnes se vláda vrátila také k aktualizaci souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na roky 2018 a 2019. Začala ho projednávat už na konci června, ale bylo potřeba, aby ho jednotlivá ministerstva dopracovala. Strategie umožňuje identifikovat potřeby dotčených krajů a zajistit potřebné zdroje. Během sedmi měsíců implementace prvního Akčního plánu bylo spuštěno pět opatření v celkovém objemu zhruba 6 miliard korun. Aktualizace plánu navrhuje 27 nových opatření, která budou realizována v letech 2018–2030 a vyjdou zhruba na 20 miliard korun. Jde například o podporu místních podnikatelských aktivit, turistického ruchu, regeneraci brownfieldů apod.

Kabinet odsouhlasil i návrh dokumentace programu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Program je rozčleněn do 27 subtitulů a jeho cílem je zkvalitnění výuky, výzkumu a kultury akademického prostředí. Jeho financování bude kombinací prostředků ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů jednotlivých škol s tím, že v letech 2018 až 2027 by ze státního rozpočtu mělo jít téměř 12,5 miliardy korun. Celkový objem předpokládaných nákladů činí 15,8 miliardy korun. Další informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nesouhlasně se pak ministři a ministryně postavili k poslaneckému návrhu na novelu zákona o daních z příjmů, která mimo jiné ruší takzvanou superhrubou mzdu. Vláda obecně její zrušení podporuje, protože jde o pozitivní krok směrem ke zjednodušení systému daňových příjmů, předložený návrh ale řeší pouze dílčí změnu, která by navíc vedla ke značnému snížení příjmů veřejných rozpočtů.

Členové vlády v úterý přijali také změnu usnesení k pietnímu místu v Letech u Písku. Do rozpočtu Ministerstva kultury uvolnili 111,5 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na pokračování úpravy pietního místa. V rámci druhé etapy, tedy po převzetí areálu Muzeem romské kultury, se počítá s demolicí areálu vepřína a provedením archeologického průzkumu.

Kabinet projednal také informace o změně veřejného stavebního práva, Zprávu o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2017 i Výroční zprávu a účetní uzávěrku Státního fondu kinematografie za rok 2017.

Po jednání se vláda zabývala ještě přípravou oslav připomínajících 100. výročí založení Československa, čerpáním evropských fondů a pravidly pro financování kohezní politiky v příštím rozpočtovém období. Členové vlády zdůraznili především potřebu hladkého průběhu čerpání a dobrého nastavení legislativy, které umožní maximální možnou flexibilitu. Prioritami zůstávají investice a dobudování chybějící infrastruktury.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-4--zari-2018-168251/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie