Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 6. 2009 18:15

Vláda schválila výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Předseda vlády Jan Fischer ma jednání vlády / Prime Minister Jan Fischer at the government meeting
Předseda vlády Jan Fischer ma jednání vlády / Prime Minister Jan Fischer at the government meeting
Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 vláda na dnešním zasedání schválila. Tento materiál mění a snižuje výdaje na výzkum a vývoj stanovené střednědobým výhledem, jenž byl schválen na roky 2010 a 2011 a to usnesením vlády č. 1194.

Dále vláda na jednání odsouhlasila poskytnutí pomoci ze státních hmotných rezerv oblastem postiženým povodněmi. Nezbytné jsou především mostní konstrukce, které budou poskytnuty Správou státních hmotných rezerv místním samosprávám do té doby, než budou opraveny původní mostní konstrukce.

Ministři dnes opět odložili návrh Aktualizace nástrojů bytové politiky, který přináší pozitivní efekty pro občany tvořící poptávku na trhu bydlení, rozšiřuje zakázku pro stavební firmy a přispívá k politice energetických úspor.

Více informací o výsledcích jednání naleznete v přehledu tiskových zpráv.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie