Aktuálně

11. 10. 2007 9:10

Vláda schválila Zprávu o státním rozpočtu, prodloužila smlouvu RFE/RL či stáhla část dluhu SŽDC

Vláda schválila Zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2007. Dále prodloužila smlouvu s americkou stanicí Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda o nájmu jejího sídla a prominula SŽDC další část dluhu po státních drahách.

Kabinet na svém zasedání schválil Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007, kterou předkládá ministerstvo financí. Zpráva obsahuje také hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, vývoje státních finančních aktiv a pasiv, stavu státních záruk a vývoje státního dluhu. Součástí zprávy je informace o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za období od ledena do srpna tohoto roku a výhled celkového plnění rozpočtu do konce letošního roku. Státní rozpočet letos zřejmě skončí s deficitem 81 miliard korun, což je asi o deset miliard méně, než ministerstvo financí plánovalo. Původně MF letos počítalo se schodkem 91,3 miliardy Kč.

Vláda dále odsouhlasila návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Novela se týká čerpání finančních prostředků EU příspěvkovými organizacemi zřizovanými státem či kraji. Nově umožní převést v kalendářním roce nevyčerpané prostředky poukázané organizacím do jejich rezervního fondu a použít je v dalším roce na stejný účel.

Na svém středečním jenání ministři odsouhlasili prodloužení smlouvy s americkou stanicí Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) o nájmu sídla poblíž Václavského náměstí. Rádio odtud bude moci vysílat do konce března 2009. Původní smlouva měla vypršet letos v prosinci. Na pražském Hagiboru mezitím roste nové sídlo rádia, hotovo má být do konce roku 2008. Američané platí za proájem symbolickou korunu ročně, desítky milionů korun ovšem vkládají do údržby a úprav budovy. Podle ministra financí Miroslava Kalouska podmínky smlouvy změněny nebyly.

Vláda prominula Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) další část dlouhodobého dluhu, který zůstal po bývalé státní organizaci České dráhy. Správa dluhy zdědila při svém vzniku v lednu 2003. Celkové závazky z dlouhodobých úvěrových smluv činí 32 miliard korun. Peníze si půjčil stát na výstavbu železničních koridorů a obnovu drážního vozového parku. Stát také peníze splácí. SŽDC je státní organizací, která pro stát buduje a spravuje koleje. Železniční dopravci ji platí ročně za použití dopravní cesty zhruba šest miliard korun, z toho 5,9 miliardy připadá na akciovou společnost České dráhy.

Národní strategii finančního vzdělávání, kterou měla včera projednat vláda, ministr financí Kalousek z programu jednání kabinetu stáhl a nebude usilovat o její další projednání. Projekt počítal s výukou financí především na základních a středních školách. Jedním z cílů strategie bylo zabránit i dalšímu předlužování domácností. Na strategii pracovala meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev, ČNB a profesních organizací. Svoji činnost zahájili loni v srpnu v rámci Expertní skupiny pro finanční sektor, jejímž cílem je zlepšit podmínky pro spotřebitele finančních služeb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie