Aktuálně

6. 6. 2018 15:52

Vláda se zabývala přípravou rozpočtu na rok 2019, přidala miliardu regionálnímu školství a navrhla mimořádná pracovní víza pro cizince

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s ministrem kultury Iljou Šmídem před jednáním vlády 6. června 2018.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s ministrem kultury Iljou Šmídem před jednáním vlády 6. června 2018.
Vláda Andreje Babiše se na jednání ve středu 6. června 2018 zabývala přípravou státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021. Odsouhlasila také několik návrhů novel zákonů, mj. o pobytu cizinců a o veřejném zdravotním pojištění. Rozhodla rovněž posílit o více než miliardu korun financování regionálního školství a souhlasila s uvolněním 135 milionů korun na podporu studijního programu všeobecného lékařství.

Státní rozpočet na rok 2019 je plánován se schodkem 50 miliard korun. Počítá s nárůstem příjmů o 105,7 miliardy korun a stejným nárůstem na výdajové stránce. S padesátimiliardovým schodkem počítá i střednědobý výhled na roky 2020 a 2021. Ministerstvo financí předložilo vládě návrh předběžných příjmů a výdajů státního rozpočtu. Mezi hlavní priority vlády patří mj. zvýšení průměrného starobního důchodu, zvýšení objemu finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků a navýšení rozpočtu pro vysoké školy, zvýšení výdajů na podporu sportu či zdravotnictví a také vyšší investice, například do dopravní infrastruktury. Návrh příslušného zákona má Ministerstvo financí připravit do 31. srpna.

„Vláda se k tomuto tématu vrátí ve středu 13. června. Budeme mít k rozpočtu speciální zasedání večer od 19 hodin. Jednotliví ministři mají za úkol do pátku předložit ještě nějaké rozpory, ale samozřejmě v minimální výši,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.

Vláda Andreje Babiše rovněž schválila přesun 1,158 miliardy korun z rozpočtu Ministerstva dopravy do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto peníze byly původně vyčleněny na kompenzace slev z jízdného ve vlacích a autobusech pro žáky, studenty a seniory, které měly platit od 10. června. Vláda se ale nakonec rozhodla termín jejich zavedení na žádost krajů posunout až na září. Ušetřené finanční prostředky si teď Ministerstvo školství vyžádalo na podporu regionálního školství. Peníze půjdou primárně na platy v regionálním školství (i s povinnými odvody půjde o 1,023 miliardy korun), 135 milionů dostanou i vysoké školy, a to konkrétně na podporu studijního programu všeobecného lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol.

„Zjistili jsme, že každý rok absolvuje přijímací zkoušky na lékařské fakulty 2 500 studentů, ale nedostanou se, protože není dost učitelů. Toto jsou peníze, které na to chceme vyčlenit od 1. září. Od příštího roku by to mělo být 650 milionů,“ vysvětlil předseda vlády.

Více v tiskové zprávě MŠMT.

Kabinet schválil také návrh novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky, který řeší dopady evropské směrnice o studentech a vědcích. Umožňuje cizincům po dokončení studia nebo vědeckého výzkumu pobývat na území České republiky až 9 měsíců za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. Vědečtí pracovníci s povoleným pobytem v jiném členském státě budou moci v rámci své výzkumné činnosti pobývat na území České republiky až jeden rok bez víza. Kromě toho novela řeší i pobyt cizinců, kteří do ČR přicházejí za prací. Pokud zákon projde parlamentem, bude zaveden institut tzv. mimořádného pracovního víza za účelem zaměstnání. Vydávání těchto víz bude možné spustit dočasně a jen na základě nařízení vlády, které bude vláda vydávat s ohledem na situaci na trhu práce. Cizinci ze třetích zemí také budou muset povinně absolvovat na vlastní náklady adaptační kurz. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

„Mimořádné pracovní vízum by mělo platit rok a mělo by být určeno skutečně jen na pracovní pobyt. To znamená, že ten člověk, který tu bude rok pracovat, pak musí Českou republiku opustit. Není to žádný základ na nějaký trvalý pobyt,“ konstatoval premiér Babiš.

Vláda předloží parlamentu také novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ministerstvo zdravotnictví v ní reaguje na nález Ústavního soudu, kterým byla zrušena ustanovení zákona upravující systém zařazování zdravotnických pomůcek mezi plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Důsledkem rozhodnutí Ústavního soudu by bylo, že od 1. ledna 2019 by museli pacienti doplácet na prakticky všechny zdravotnické pomůcky 25 procent z jejich ceny. Tím by byl ale porušen článek z Listiny základních práv a svobod, který lidem zaručuje zákonem omezený nárok na bezplatné zdravotnické prostředky. Vláda proto navrhuje nastavit nový, transparentnější a spravedlivější systém, kterým se navíc ještě rozšíří okruh pomůcek plně hrazených pojišťovnami. Spoluúčast pacientů tak v souhrnu klesne ročně až o několik stovek milionů korun. Podrobnosti uvádí tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-6-cervna-2018-166403/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie