Aktuálně

17. 1. 2013 15:24

Vláda snižuje zatížení podnikatelů v oblasti životního prostředí

S cílem snížení administrativní a finanční zátěže podnikatelských subjektů vláda ve středu projedná návrh opatření v rámci další etapy tzv. ekoauditu, prostřednictvím kterého se řeší konkrétní podněty podnikatelů ohledně legislativy v oblasti životního prostředí.

Administrativa kolem odpadů se má zjednodušitMateriál naplňuje Programové prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavazuje zjednodušit požadavky kladené na malé a střední podnikatele všude tam, kde zjednodušení nepovede ke snižování standardů ochrany životního prostředí.

Návrhy ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí, byly projednány se zástupci podnikatelů. Závěrem diskusí je 36 konkrétních opatření, zejména k předpisům v oblasti nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod, která mají pozitivní dopad na podnikatelskou sféru a nepovedou ke zhoršení ochrany životního prostředí.

Mezi konkrétní opatření patří vyjasnění pojmu „obchodník s odpady“ a jeho funkce; definování a popis způsobu nakládání s použitými oleji; odstranění duplicity evidence a ohlašování odpadů; zavedení závazné lhůty pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody; ohlašování stejných údajů různým úřadům a v různých termínech do jednoho hlášení; opětovné využívání odpadních vod; lepší specifikace závadných látek; a jiné.

Z předchozích 59 opatření, navržených v první etapě ekoauditu, jich bylo splněno již 25. Šlo například o opatření v oblasti ochrany ovzduší. Dalších 8 opatření bude splněno v první polovině roku 2013. Nejzazším termínem pro realizaci všech opatření je prosinec 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Co je ekoaudit?

Jedná se o průběžnou eliminaci nadbytečných požadavků legislativy v oblasti životního prostředí. Proces vychází z usnesení vlády ČR z května 2010 k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR.


Cíle ekoauditu:

  • zjednodušení environmentální legislativy;
  • zlepšení podnikatelského prostředí;
  • snížení administrativní náročnosti;
  • posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR.

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie