Aktuálně

22. 2. 2012 12:58

Vláda upřesnila pravidla prezidentské volby

Kandidáta na hlavu státu bude moci navrhnout skupina dvaceti poslanců, desíti senátorů či petice občanů alespoň s 50 tisíci podpisy.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vláda schválila návrh prováděcího zákona o přímé volbě prezidenta. Kandidáty na prezidenta může navrhnout 10 senátorů či 20 poslanců nebo občané starší osmnácti let. Podává-li kandidátní listinu občan, připojí petici podepsanou alespoň 50 000 občany oprávněnými volit prezidenta republiky. Každý občan uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a připojí vlastnoruční podpis.

Petice zkontroluje ministerstvo vnitra

Kontrolu podpisů pod peticí provede ministerstvo vnitra. Vláda rozhodla, že ministerstvo náhodně vybere vzorek 8 500 signatářů, u kterých bude hodnotit, zda-li jsou v kandidátní listině chybné údaje.

V případě, že ministerstvo vnitra odhalí chybné údaje u více než tří procent podpisů, tedy více než 255 údajů z kontrolovaného vzorku, musí provést další kontrolu, a to opět u vzorku o počtu 8 500 podpisů. Jestliže i druhá kontrola odhalí chybnost údajů vyšší než tři procenta, odečte se od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. V případě, že je chybovost menší než tři procenta petentů, odečtou se petenti s chybami.

Pokud bude petentů po odečtení těch, u kterých byly zjištěny vady u obou kontrolních vzorků, méně než 50 000, je to důvod pro odmítnutí kandidátní listiny.Ministra vnitra Jan Kubice po jednání vlády 22. února 2012

Volba prezidenta proběhne stejným způsobem jako do senátu

Přímá volba prezidenta bude podle návrhu probíhat na základě většinového volebního systému podobně jako například u voleb do senátu. Prezidentem republiky bude tedy v prvním kole zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů. V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, uskuteční se druhé kolo volby, do které postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet hlasů.

O stropech pro finanční kampaně proběhne debata napříč politickým spektrem

Limity pro kampaně do návrhu zapracovány nebyly. Vláda má v plánu o tomto návrhu jednat na parlamentní úrovni se zástupci všech poslaneckých klubů a se zástupci Senátu.

Ten důvod je časový pres volby prezidenta a nebylo by možné zakomponovat další požadavky, které budou předmětem dalších diskuzí v rámci politického spektra,“ vysvětlil hlavní důvody ministr vnitra Jan Kubice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie