Aktuálně

17. 3. 2014 16:26

Vláda vytvoří dva vládní výbory

Premiér Sobotka, místopředseda vlády Bělobrádek a ministr Dienstbier na tiskové konference po jednání vlády 17. března 2014.
Premiér Sobotka, místopředseda vlády Bělobrádek a ministr Dienstbier na tiskové konference po jednání vlády 17. března 2014.
Vláda ČR na své schůzi 17. března 2014 schválila zřízení Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zřízení Vládního výboru pro personální nominace.

Nahrává se přehrávač videa ...

Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Cílem zřízení Vládního výboru je, aby na straně jedné vláda získala přehled o tom, jak v praxi probíhá vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, včetně přehledu o probíhajících soudních sporech a jejich vývoji, a aby na straně druhé povinným osobám podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi byla v mezích tohoto zákona poskytnuta potřebná sjednocující metodická pomoc v souvislosti s vykonáváním jejich působnosti podle uvedeného zákona, ukáže-li se to jako potřebné.

Vládní výbor bude poradním orgánem vlády bez rozhodovací pravomoci a nebude oprávněn žádným způsobem zasahovat ani do probíhajících řízení podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ani do probíhajících soudních sporů.

Předpokládá se tedy stanovit, že Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi:

  1. zaměřuje se na způsob aplikace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a poskytuje povinným osobám metodickou pomoc,
  2. vyhodnocuje procesní průběh soudních sporů,
  3. vypracovává a vládě čtvrtletně předkládá zprávy o průběhu vydávání majetku,
  4. schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti vládního výboru,
  5. plní další úkoly stanovené vládou.

Vládní výbor pro personální nominace

Tříčlenný výbor schválený vládou bude jako poradní orgán vlády zaujímat stanoviska k personálním nominacím osob, jež mají zastupovat stát v dozorčích radách obchodních společností s majetkovou účastí státu, státních podniků nebo národního podniku. Cílem je tedy zajistit řádné zastupování státu a jeho zájmů v dozorčích radách některých právnických osob, jejichž je stát vlastníkem, popřípadě v nichž má svou majetkovou účast.

Materiál přímo navazuje na koaliční smlouvu, jež obsahuje závazek koaličních partnerů zasadit se o vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků, a z věcného hlediska vychází z doporučení iniciativy Rekonstrukce státu zavést pravidla pro obsazování dozorčích rad státních firem vhodnými odborníky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie