Aktuálně

11. 9. 2017 15:08

Vláda zahájila projednávání státního rozpočtu, schválila výši odměn členů zastupitelstev obcí a krajů i výši dotace pro podporované zdroje energií

Tisková konference po jednání vlády, 11. září 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 11. září 2017.
Vláda Bohuslava Sobotky zahájila na schůzi v pondělí 11. září 2017 projednávání novely zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018. Po debatě, která navázala na ranní jednání koaličních špiček, projednávání přerušila do 25. září. Kabinet schválil rovněž výši státní dotace na podporované zdroje energie v roce 2018, nařízení o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků či informaci ministrů zdravotnictví a financí o hospodaření zdravotních pojišťoven v roce 2016.Jednání vlády o rozpočtu na příští rok a střednědobém výhledu na léta 2019 a 2020 předcházela série intenzivních jednání členů vlády s ministrem financí Ivanem Pilným i v rámci stran vládní koalice. Jejich cílem bylo vyřešit nároky jednotlivých resortů na navýšení svých rozpočtových kapitol pro příští rok, a především nalezení rezerv pro naplnění priorit prosazovaných premiérem Bohuslavem Sobotkou – navýšení tarifních platů zaměstnancům veřejného sektoru o 10 procent a učitelů o 15 procent. Zároveň premiér uložil zohlednit oprávněné nároky na navýšení rozpočtu vysokých škol a naplnění nařízení vlády o navýšení rozpočtové kapitoly na vědu a výzkum.

„Jsem velmi rád, že jsme dnes dosáhli shody a podařilo se prosadit zvýšení platů už od 1. listopadu letošního roku. Potvrdili jsme, že jsme vládou, která celé čtyři roky usiluje o pravidelné zvyšování platů zaměstnanců veřejného sektoru. Je to mimořádně dobrá zpráva nejen pro zaměstnance, kteří pracují ve veřejném sektoru, ale také pro naše školství. Lepší odměňování ve školství je jednoznačně pozitivní pro zlepšení úrovně vzdělávání a budoucnost naší země,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka s tím, že zvýšené výdaje státního rozpočtu pokryjí z větší části zvýšené daňové příjmy státu a zbytek nespotřebované finanční prostředky jednotlivých resortů nakumulované za uplynulé roky.

Platy hejtmanů a starostů se změní

Vláda také novým nařízením, jak vyžadují novely příslušných zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze určila v jakém rozmezí se budou od ledna 2018 pohybovat odměny uvolněných i neuvolněných členů obecních a krajských vedení. Novelizované zákony ve snaze sjednotit a zprůhlednit systém jejich odměňování použily jednotné tabulky s koeficienty, které pro jednotlivé volené členy vedení měst a obcí stanoví výši odměn. Za základ – plat uvolněného starosty obce do 300 obyvatel – vláda stanovila 1,3 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2016 podle ČSÚ (28 076 Kč). Starostové nejmenších obcí tedy budou mít od ledna nárok na 36 499 korun.

Podpora energií zůstane zachována

Vláda také v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie schválila nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu pro rok 2018. Dotace je určena na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla pro rok 2018. Na základě návrhu předloženého ministrem průmyslu a obchodu bylo k pokrytí požadavků pro rok 2018 vyhrazeno 26,185 mld. Kč, tedy stejná částka jako pro rok 2017.

Zdravotní pojišťovny skončily v přebytku

Vláda také vzala na vědomí zprávu ministrů financí a zdravotnictví o hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 tak, jak ji v účetních uzávěrkách doložily jednotlivé zdravotní pojišťovny a potvrdil audit. Systém veřejného zdravotního pojištění vykázal v roce 2016 příjmy 264,9 mld. Kč a výdaje 258,9 mld. Kč. Dosáhl tak v tomto roce přebytku necelých 6 miliard korun, což je nejlepší výsledek od doby ekonomické krize v roce 2009.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-11--zari-2017-159779/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie