Aktuálně

16. 7. 2015 14:55

Vládě se daří plnit strategické cíle: Schválila operační programy 2014–2020, investiční pobídky i efektivní ekonomickou diplomacii

Tisková konference po setkání s ekonomickými ministry vlády, 16. července 2015.
Tisková konference po setkání s ekonomickými ministry vlády, 16. července 2015.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes společně s ekonomickými ministry a sociálními partnery vyhodnocoval práci vlády v plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR. Tento koncepční dokument, jehož cílem je reagovat na aktuální hospodářské potřeby země a shrnout legislativní i nelegislativní opatření na podporu hospodářského růstu, schválila vláda 1. prosince 2014.

Mezi úspěšně splněné vládní závazky z Akčního plánu patří schválení operačních programů pro období let 2014–2020 a vypsání prvních výzev k čerpání evropských prostředků, kdy řídicí orgány proplatily na účty příjemců v prvních pěti měsících roku 2015 už celkem 30,9 miliardy korun. Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace dosahují operační programy Podnikání a inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Daří se také dočerpat prostředky z předchozího období.

Vláda rovněž splnila další významnou prioritu, kterou jsou investiční pobídky pro zahraničí investory. K 31. květnu 2015 bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu vydáno 23 Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek v celkové výši investic 6,79 miliardy korun a přislíbeno bylo vytvoření celkem 1580 nových pracovních míst. S tímto souvisí také novela zákona o investičních pobídkách, která s účinností od května letošního roku umožňuje lépe zacílit státní investice, podporovat tvorbu pracovních míst a vznik průmyslových zón.

Důležitým splněným bodem Akčního plánu je také efektivní ekonomická diplomacie a systém spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí a agenturou CzechInvest. V roce 2014 zastupitelské úřady realizovaly celkem 51 projektů ekonomické diplomacie zaměřených na propagaci českých firem a odvětví na zahraničích trzích s finanční podporou MZV ve výši 4,5 milionu korun. Pro rok 2015 MZV navýšilo finanční prostředky na 11 milionů korun, ze kterých by mohlo být podpořeno až 87 projektů.

Porada ekonomických ministrů vyhodnotila rovněž několik úkolů, na kterých musí jednotlivé resorty v následujících měsících intenzivně pracovat. Jedná se především o stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách či zákon o sociálním bydlení. Mezi další priority, kterým musí vláda věnovat zvýšenou pozornost, patří také podpora inovací a řízení vědy a výzkumu nebo zákon o zaměstnanosti.

Dnešního jednání ekonomických ministrů se kromě předsedy vlády účastnili rovněž místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zemědělství Marian Jurečka, zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner a předseda Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek.

Porada ekonomických ministrů jednala za dobu fungování vlády B. Sobotky již podruhé. Další jednání se předpokládá v horizontu tří měsíců.

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR je koncepční dokument, jehož cílem je reagovat na aktuální hospodářské potřeby země a shrnout legislativní i nelegislativní opatření na podporu hospodářského růstu. Materiál vychází z koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády a byl projednán se sociálními a hospodářskými partnery. Vláda jej schválila na svém zasedání 1. prosince 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie