Aktuálně

27. 11. 2007 12:31

Vojáci české armády absolvují taktické cvičení

Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá až do pátku pokračuje závěrečné odborně-taktické cvičení téměř stovky příslušníků 4. kontingentu MNF-I. V prosinci se kontingent, na základě rozhodnutí vlády a po souhlasu obou komor parlamentu, přesune do Iráku. Operační úkol tam bude plnit do května 2008.

Cílem cvičení, které se koná ve dnech 26. až 30. listopadu 2007, je komplexně prověřit teoretickou a praktickou připravenost všech příslušníků kontingentu na plnění úkolů v prostoru nasazení. Důraz bude kladen především na patrolování, zadržovací procedury, prohledávání vozidel a osob, nácvik reakce na možné minové incidenty a schopnost vést efektivní boj v zastavěném prostoru. Jádro 4. kontingentu tvoří příslušníci 73. tankového praporu z Přáslavic, které doplňují podle specializace vojáci z dalších útvarů a zařízení Armády ČR.
Závěrečný slavnostní nástup kontingentu pod velením majora Jiřího Hrazdila se uskuteční dne 6. prosince 2007 v přáslavických kasárnách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie