Aktuálně

17. 12. 2008 15:01

Vypsána veřejná zakázka na komplexní odstranění starých ekologických zátěží

V pondělí 15. prosince bylo na Centrální adrese zveřejněno vyhlášení veřejné zakázky na komplexní odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Zájemci se mohou hlásit do 9. února 2009.

Výběrové řízení bude probíhat ve dvou fázích. V prvním kole budou zájemci prokazovat schopnost zvládnout zakázku předložením dokumentů, jimiž budou dokládat reference, dostatečné zázemí, personální a technické vybavení, finanční garance, technické vybavení.

Po splnění kvalifikačních předpokladů budou uchazečům zpřístupněny veškeré podrobné podklady k jednotlivým lokalitám, na jejichž základě pak předloží cenovou nabídku.

Začátek druhého kola předpokládáme na přelomu března a dubna 2009, od jeho začátku poběží lhůta 120 dní na podání finální cenové nabídky. Jediným kritériem hodnocení bude nabídnutá výše ceny. Následně Ministerstvo financí předloží vládě návrh smlouvy s vítězem výběrového řízení, která rozhodne, zda bude smlouva uzavřena.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie