Aktuálně

1. 3. 2023 15:00

Výsledky jednání vlády 1. března 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Plnění cílů a milníků Národního plánu obnovy
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv
čj. 1366/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 82/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: odloženo.        

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 83/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: odloženo.        

4. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
čj. 42/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

5. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření provádění opatření v oblastech s přírodními omezeními
čj. 43/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

6. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
čj. 44/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

7. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
čj. 67/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

8. Návrh poslanců Ivana Adamce, Martina Kupky, Ondřeje Lochmana, Antonína Tesaříka, Jiřího Slavíka a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 376)
čj. 169/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

14. Aktualizace programového prohlášení vlády
čj. 184/23                           
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

C. K projednání bez rozpravy:

9. Strategie letecké záchranné služby po roce 2028 – žádost o přidělení mandátu vládou České republiky
čj. 144/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

10. Realokace prostředků tzv. brexitové rezervy do REPowerEU
čj. 167/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

11. Vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí
čj. 162/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

12. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2022
čj. 161/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

13. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 31. ledna 2023
čj. 150/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.     

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – zima 2023
čj. 156/23
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nesplnění povinnosti Ministerstva vnitra provést opatření k nápravě navržená veřejným ochráncem práv
čj. 138/23
Předkládá: veřejný ochránce práv

3. Informace o průběhu a výsledcích 41. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
čj. 168/23
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace o nadlimitní veřejné zakázce „Nákup vysílacího času pro TV vysílání informační energetické osvěty“
čj. 153/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o připravované veřejné zakázce na zajištění pozáručního servisu páteřní optické sítě MV ČR
čj. 163/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí smlouvu na provoz a rozvoj Portálu dopravy
čj. 183/23
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie