Aktuálně

14. 7. 2022 18:05

Výsledky jednání vlády 14. července 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury a dalších na vydání zákona o zástupcích státu v obchodních korporacích (sněmovní tisk č. 245)
čj. 808/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Marka Nováka, Tomáše Helebranta, Petra Sadovského, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 246)
čj. 809/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

3. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a Věry Adámkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 247)
čj. 810/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Marka Nováka, Andreje Babiše, Margity Balaštíkové a dalších na vydání zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem (sněmovní tisk č. 250)
čj. 811/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Aktualizace struktury a objemů státních hmotných rezerv vytvořených a udržovaných pro řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 a zajištění jejich obměny a spotřeby
čj. 783/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh výběru varianty technického řešení vodního díla Skalička včetně návrhu na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy výstavby vodního díla Skalička
čj. 830/22
Předkládají: ministr zemědělství a ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Informace o zajišťování ochrany vzdušného prostoru Slovenské republiky stíhacími letouny Vzdušných sil Armády České republiky
čj. 812/22
Předkládá: ministryně obrany

Výsledek jednání vlády: staženo.

18. Návrh postupu Ministerstva zdravotnictví ve využití darů pro řešení epidemie COVID-19 obdržených jako humanitární pomoc od NATO a USA v letech 2020–2021, a s tím související povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti
čj. 781/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Povolení výjimky pro Správu státních hmotných rezerv z podmínky trvalé nepotřebnosti podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, při nakládání s hygienickými pomůckami – jednorázovými menstruačními vložkami v zásobách pro humanitární pomoc
čj. 725/22 – bod 13 schůze vlády 22. 6. 2022
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Akční plán prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu
čj. 779/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2021
čj. 800/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2021
čj. 805/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
čj. 792/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2021
čj. 793/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na jmenování členů Rady vlády pro lidská práva
čj. 761/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
čj. 829/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na jmenování člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
čj. 831/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na jmenování člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
čj. 832/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na jmenování členky předsednictva Grantové agentury České republiky
čj. 833/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách
čj. 822/22
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Oficiální návštěva předsedy vlády České republiky v Polské republice dne 29. dubna 2022
čj. 775/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 30. a 31. května 2022 v Bruselu
čj. 768/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Eduarda Hegera v České republice dne 6. června 2022
čj. 770/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o oficiální návštěvě ministryně zahraničních věcí Indonéské republiky Retno Marsudi v České republice ve dnech 12. až 13. června 2022
čj. 820/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o pracovní návštěvě ministryně zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Liz Truss v České republice dne 27. května 2022
čj. 771/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh na schválení kandidáta České republiky pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu
čj. 836/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2021
čj. 778/22
Předkládá: ministr financí

2. Výroční zpráva o stavu veřejné správy České republiky za rok 2021 a Informace o plnění Implementačních plánů Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období let 2014–2020 za rok 2021
čj. 802/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace k poskytnutí bezprostřední pomoci při ochraně ohroženého ukrajinského kulturního dědictví
čj. 777/22
Předkládá: ministr kultury

4. Průběžná zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 za rok 2021 a 1. pol. r. 2022
čj. 806/22
Předkládá: ministr kultury

5. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2021
čj. 769/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Zpráva o plnění Národního akčního plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2021–2025 za rok 2021
čj. 772/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2021
čj. 821/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2021
čj. 790/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

9. Informace pro vládu České republiky o pokroku při naplňování Plánu moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS
čj. 795/22
Předkládá: ministr dopravy

10. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2021
čj. 816/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

11. Informace o postupu darování očkovacích látek proti onemocnění covid-19
čj. 828/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

12. Informace o záměru veřejné zakázky – Zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje
čj. 773/22
Předkládá: ministr financí

13. Informace pro vládu ČR o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Zavádění celoevropské koncepce U-space do vzdušného prostoru ČR“
čj. 797/22
Předkládá: ministr dopravy

14. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Rozvoj komunikační a systémové infrastruktury II
čj. 799/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

15. Výroba a dodávky papíru pro vízové stránky cestovních dokladů
čj. 804/22
Předkládá: ministr financí

16. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 – Centrální reservační systém
čj. 807/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

17. Upgrade a redesign portálu justice.cz
čj. 817/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

18. Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 818/22
Předkládá: ministr financí

19. Informace o veřejné zakázce „SNVGKTL-159 – Systém nočního vidění pro KTL-159“
čj. 823/22
Předkládá: ministryně obrany

20. Informace k veřejné zakázce „Nákup ICT vybavení“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 825/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

21. Informace o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií u podřízených organizací Ministerstva zdravotnictví
čj. 827/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

22. Informace o zakázce „LOV-REKO – Rekognoskační vozidlo dělostřeleckých baterií“
čj. 834/22
Předkládá: ministryně obrany

23. Informace o veřejné zakázce „Vrtulníky Mi-17 SYSTÉM - modernizace“
čj. 835/22
Předkládá: ministryně obrany

Bod jednání byl stažen

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie