Aktuálně

16. 11. 2022 16:49

Výsledky jednání vlády 16. listopadu 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině
čj. 1264/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh poslanců Martiny Ochodnické, Josefa Fleka, Toma Phillipa, Bohuslava Svobody, Kláry Kocmanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 321)
čj. 1320/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno souhlasné stanovisko.

3. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023
čj. 1321/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1324/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Projekt intenzifikace ropovodu TAL (tzv. projekt TAL+)
čj. 1359/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
čj. 1285/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Akční plán k naplnění Záruky pro děti na období 2022–2030
čj. 1313/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022
čj. 1300/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrhy na jmenování profesorů za II. pol. 2022
čj. 1314/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Změna Programu pomoci zvlášť zranitelným osobám a skupinám osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivším na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině
čj. 1316/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Změna Statutu Rady vlády pro duševní zdraví na Národní radu pro duševní zdraví
čj. 1311/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Zpráva o životním prostředí České republiky 2021
čj. 1301/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Bod jednání byl odložen.

11. Návrh na obeslání 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Ženeva, Švýcarsko, 29. listopadu až 1. prosince 2022)
čj. 1304/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o účasti prezidenta Miloše Zemana na summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny ve Slovenské republice ve dnech 10. a 11. října 2022
čj. 1306/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR na rok 2022 kapitoly 329 – MZe
čj. 1341/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2022
čj. 1327/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

* * *

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie