Aktuálně

18. 1. 2023 13:12

Výsledky jednání vlády 18. ledna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci
čj. 12/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o preventivní restrukturalizaci
čj. 13/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
čj. 1532/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Jmenování zmocněnce vlády pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva
čj. 29/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Jmenování ředitele Digitální a informační agentury
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

13. Návrh na jmenování člena Výboru pro personální nominace
čj. 47/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas vlády ČR se stanovením podmínek úhrady ze zdravotního pojištění a ceny pro konečného spotřebitele antibiotických léčivých přípravků mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví dle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 46/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2022
čj. 23/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ČR Petra Fialy v Albánské republice spojené s účastí na summitu členských zemí EU a zemí západního Balkánu uskutečněné dne 6. prosince 2022
čj. 21/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 96)
čj. 35/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
čj. 36/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o účasti předsedy vlády pohřbu emeritního papeže Benedikta XVI. ve Vatikánu dne 5. ledna 2023
čj. 32/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí na jednání ministrů zahraničních věcí Slavkovské spolupráce a Indie v Rakousku dne 2. ledna 2023
čj. 33/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Eduarda Hegera v České republice dne 2. ledna 2023
čj. 31/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o průběhu a výsledcích 9. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (10.–13. října 2022, Brijuni, Chorvatsko)
čj. 18/23
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí

2. Informace o veřejné zakázce „Zdroje spouštěcích univerzálních elektrických zařízení – opravy a udržování“
čj. 22/23
Předkládá: ministryně obrany

3. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „ŘLZ PP ČR – výkup ubytovny Praha“ v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 39/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o postupu veřejné zakázky na pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby Armády České republiky
čj. 40/23
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie