Aktuálně

20. 7. 2022 16:01

Výsledky jednání vlády 20. července 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
čj. 679/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 819/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
čj. 863/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bodu bylo přerušeno.

4. Návrh poslanců Marka Nováka, Věry Adámkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 257)
čj. 849/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 258)
čj. 851/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Zpráva o technologické a procesní připravenosti agendových informačních systémů
čj. 858/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zpráva o stavu připravenosti ICT projektů v Katalogu záměrů Digitální Česko
čj. 859/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

8. Záměr prověřit možnost realizace výstavby železniční infrastruktury metodou spolupráce veřejného a soukromého sektoru
čj. 853/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o výsledcích sektorového šetření určeného ke zjištění výše vnitřního výnosového procenta investic (IRR) v souvislosti s procesem prověření přiměřenosti poskytované provozní podpory elektřiny pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
čj. 838/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

18. Návrh dalšího postupu při pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro Armádu ČR
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Informace o plnění úkolu ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Vězeňské služby České republiky v souvislosti s činnostmi, které směřují k zajištění bezpečnosti ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech zabezpečovací detence, vyvolanými ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 336 – Ministerstvo spravedlnosti v roce 2022
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Návrh na ratifikaci Protokolu o přístupu Finské republiky k Severoatlantické smlouvě
čj. 866/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na ratifikaci Protokolu o přístupu Švédského království k Severoatlantické smlouvě
čj. 867/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2022 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí ČR
čj. 854/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrhy na jmenování profesory
čj. 860/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zrušení úkolu předložit odůvodnění vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce
čj. 857/22
Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2021
čj. 840/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství
čj. 878/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Arménské republiky Ararata Mirzojana v České republice ve dnech 25. až 27. července 2022
čj. 872/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Platformy pro implementaci fondů EU
čj. 850/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

2. Návrh vhodné lokality v rámci organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky pro realizaci výstavby tzv. otevřené věznice
čj. 842/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

3. Zpráva za rok 2021 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022
čj. 826/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

4. Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2021
čj. 843/22
Předkládá: ministr zemědělství

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Digitální archiv MO – datové úložiště“
čj. 839/22
Předkládá: ministryně obrany

6. Informace pro vládu České republiky o připravované horizontální spolupráci s názvem „Rozvoj, technické zdokonalování a provoz Národní identitní autority“ 
čj. 841/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Oddělení daňového portálu od Systému ADIS - analytická fáze
čj. 844/22
Předkládá: ministr financí

8. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (81)
čj. 845/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ (dále jen IS TP“), uzavřené s firmou AUTOCONT,
a. s.
čj. 847/22
Předkládá: ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku ze Smlouvy o poskytování služeb „Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel“, uzavřené s firmou ICZ, a. s.
čj. 848/22
Předkládá: ministr dopravy

11. Informace pro vládu České republiky o připravované vertikální spolupráci s názvem „Napojení IS e-Sbírka a e-Legislativa na dohledové centrum eGovernmentu“
čj. 852/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Informace o záměru veřejné zakázky – Výroba a dodávky pigmentu
čj. 855/22
Předkládá: ministr financí

13. Informace o záměru veřejné zakázky – Provozní podpora k informačnímu systému CICERO
čj. 856/22
Předkládá: ministr financí

14. Pořízení podpor výrobce k produktům Trend Micro, Lotus Domino a FileNet
čj. 861/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

15. Rozvoj Centrálního registru oznámení
čj. 862/22
Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie