Aktuálně

21. 9. 2022 13:52

Výsledky jednání vlády 21. září 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 1061/22 – bod 1 schůze vlády 14. 9. 2022
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: odloženo.

2. Návrh nařízení o stanovení hodnoty vnitřního výnosového procenta pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
čj. 894/22 – bod 4 schůze vlády 7. 9. 2022
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení
čj. 1123/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Jiřího Maška, Roberta Králíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 290)
čj. 1104/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Ivana Adamce, Pavla Blažka, Kláry Dostálové, Aleny Schillerové, Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) (sněmovní tisk č. 295)
čj. 1105/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 22/22 o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
čj. 1107/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: odloženo.

7. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2022
čj. 1112/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce červenec a srpen 2022
čj. 1106/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

18. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1134/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
čj. 1074/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodním trestním soudem o relokaci svědků Mezinárodního trestního soudu
čj. 1087/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 3. ledna 2018 č. 22 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Republikou Salvador o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
čj. 1089/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Žádost Ministerstva životního prostředí určená rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí
čj. 1124/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021
čj. 1076/22 – bod 22 schůze vlády 14. 9. 2022
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na obeslání 66. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), konaného ve dnech 26.–30 .9. 2022 ve Vídni
čj. 1108/22
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na obeslání 8. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Budapešť, Maďarsko, 26.–30. září 2022)
čj. 1115/22
Předkládají: ministryně životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na obeslání 9. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (10.–13. října 2022, Brijuni, Chorvatsko)
čj. 1116/22
Předkládají: ministryně životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o pracovní návštěvě spolkového kancléře Spolkové republiky Německo Olafa Scholze v České republice dne 29. srpna 2022
čj. 1088/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Aktualizace odhadu nárůstu celkových nákladů na energie 
čj. 1111/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání za rok 2021
čj. 1101/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (84)
čj. 1040/22 – bod 5 Pro informaci schůze vlády 7. 9. 2022
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (85)
čj. 1086/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Poskytování služeb Helpdesku a Technické podpory.
čj. 1090/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace pro vládu České republiky o připravované zakázce „Vytvoření informačního systému centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů"
čj. 1092/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 1093/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

8. Informace o záměru Nemocnice Na Homolce učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií
čj. 1094/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

9. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít nadlimitní veřejnou zakázku na výrobu a dodání přísně zúčtovatelných tiskopisů potřebných pro výkon dopravně správních agend obecními úřady obcí s rozšířenou působností
čj. 1099/22
Předkládá: ministr dopravy

10. Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování na modernizaci vybraných úseků železničních koridorů z prostředků Evropské investiční banky“
čj. 1102/22
Předkládá: ministr financí

11. Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky“
čj. 1103/22
Předkládá: ministr financí

12. Informace o veřejné zakázce nazvané Změna způsobu vytápění budov v areálu PA ČR
čj. 1110/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

13. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (86)
čj. 1120/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

14. Informace o zakázce „Opravy a udržování prostředků elektronického boje (2022–2025)“
čj. 1121/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie