Aktuálně

22. 11. 2021 20:57

Výsledky jednání vlády 22. listopadu 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro evropskou unii na vládní úrovni

Rámcová pozice k Pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

Příprava předsednictví ČR v Radě EU - konsolidovaná verze trio programu FR-CZ-SE
Předkládá: předseda vlády

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1256/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1324/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 1339/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh na vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo předsedy Nejvyššího stavebního úřadu a změna ve jmenování členů výběrové komise
čj. 1345/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv v azylových zařízeních
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje povinnost testovat zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Problematika pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19 za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru od 1. 1. 2022
čj. 1379/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Vyslovení souhlasu se stanovením dalších finančních prostředků státního rozpočtu ČR na výdaje spojené s činností škol v období od prosince 2021 do února 2022 (PCR testování)
čj. 1380/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19 za účelem jejich poskytnutí školám
čj. 1381/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

25. Záměr zrealizovat Výzvu 3 programu COVID — Nepokryté náklady a Výzvu 2 programu COVID 2021
čj. 1382/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
čj. 1378/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2021
čj. 1354/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2020
čj. 1363/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Koncepce schengenské spolupráce 2021-2027
čj. 1342/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022
čj. 1351/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení
čj. 1350/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na jmenování doc. Ing. Mariana Rybanského, CSc., profesorem
čj. 1352/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Dokumentace programu č. 135 12 Předfinancování ostatních evropských programů a mechanismů – změna č. 3
čj. 1346/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. 1. aktualizace dokumentace programu 134 140 Péče o národní kulturní dědictví I. a Informace o aktuálním stavu realizace programu 134 140 Péče o národní kulturní dědictví I.
čj. 1358/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na účast na 2. mimořádném zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (6. – 9. prosince 2021)
čj. 1355/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. října 2021v Bruselu
čj. 1348/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o setkání ministrů zahraničních věcí zemí skupiny Central 5 ve Vídni dne 22. října 2021
čj. 1338/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1368/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na obeslání hybridního zvláštního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2021
čj. 1367/21
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Rize ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2021
čj. 1366/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice - podzim 2021
čj. 1356/21
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. led-      na 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (63)
čj. 1359/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Zajištění provozu a dostupnosti Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
čj. 1362/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o veřejné zakázce „Výcvik posádek na vrtulníkovém trenažéru“
čj. 1349/21
Předkládá: ministr obrany

5. Informace pro Vládu České republiky o záměru „Rozšiřování Informačního systému Státní plavební správy 2021“ realizované Státní plavební správou
čj. 1365/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 1343/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie