Aktuálně

24. 5. 2021 17:44

Výsledky jednání vlády 24. května 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
čj. 507/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Informace o stavu plnění Programu eu-INIS a aktualizovaný Program eu-INIS 2021
čj. 439/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Změna právních poměrů u administrativní budovy Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
čj. 504/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise
čj. 520/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Pořízení hygienických pomůcek - jednorázových menstruačních vložek do zásob pro humanitární pomoc
čj. 534/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Rozdělení prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci mezi Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj
čj. 535/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. května do 15. května 2021
čj. 528/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

12. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

 Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2020
čj. 500/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2020
čj. 513/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Odvolání a jmenování člena Správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku a jeho zástupce
čj. 501/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Lisabonu ve dnech 26. a 27. května 2021
čj. 524/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2020
čj. 494/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Informace o připravované veřejné zakázce ke zpracování Přehledu o veřejné správě v ČR (Public Governance Review) ze strany Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
čj. 505/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (44)
čj. 508/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pořízení kryptografických prostředků a technologií pro utajené spojení – nákup“
čj. 499/21
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Geodeticko-topografická souprava a servisní vozidlo meteo“
čj. 498/21
Předkládá: ministr obrany

6. Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2020/III – Munice RPG-7-RD“
čj. 497/21
Předkládá: ministr obrany

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 514/21
Předkládá: ministr zemědělství

8. Nová podoba České pošty
čj. 530/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter