Tiskové zprávy

6. 4. 2017 0:00

Výsledky jednání vlády 5. dubna 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1382/16 - bod 28 schůze vlády 29. 3. 2017
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

3. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)
čj. 103/17 - bod 4 schůze vlády 22. 3. 2017
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Neschváleno

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
čj. 229/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

5. Návrh na vytvoření kapacity Národního bezpečnostního úřadu pro zvyšování kybernetické bezpečnosti České republiky prostřednictvím metodické podpory a prevence v orgánech státní moci
čj. 285/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

15. Jmenování koordinátora digitální agendy České republiky
čj. 347/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno

6. Aktualizace dokumentace programu 133 510 „Podpora materiálně technické základny sportu“
čj. 329/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Odloženo

18. Účast státu na dofinancování odměňování řidičů veřejné linkové osobní autobusové dopravy v souvislosti s přijetím nařízení vlády č. 336/2016 a nařízení vlády č. 337/2016
čj. 361/17
Předkládá: Úřad vlády ČR
Výsledek jednání vlády: Schváleno

7. Řešení problematiky podzemních a důlních vod v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve v souvislosti s ukončením těžby na dole Centrum
čj. 309/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

19. Návrh dalšího postupu ve vztahu k obchodnímu případu Adularya/Yunus Emre v Turecku
čj. 362/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

8. Zpráva o návrhu postupu státu v rámci řešení další činnosti společnosti OKD, a.s. a útlumu jejích těžebních lokalit
čj. 323/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

17. Zajištění služeb provozovatele ISDS na období 2018–2022 (informace č. 6)
čj. 313/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací

C. K projednání bez rozpravy:

9. Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2016
čj. 287/17
Předkládá: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

10. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2016
čj. 318/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno

11. Peněžní dar České republiky Světové obchodní organizaci za účelem propagace českého sklářství a zachování českého kulturního dědictví
čj. 306/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno

12. Návrh na účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Východního partnerství ve Varšavě dne 12. dubna 2017
čj. 321/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

13. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a obrany Kapverdské republiky Luíse Felipe Tavarese v České republice ve dnech                  17.–19. dubna 2017
čj. 327/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

14. Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda v České republice ve dnech 20. – 21. dubna 2017
čj. 328/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

16. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministryní pro místní rozvoj na návštěvu Čínské lidové republiky (provincií Henan a Junnan), to v termínu 9. – 14. dubna 2017
čj. 341/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno

Pro informaci:

1. Vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření a obecně vývoj v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie a jejich podpory
čj. 317/17
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu, životního prostředí a zemědělství

2. Informace o zavedení opatření ke snížení emisí amoniaku z aplikace minerálních hnojiv
čj. 325/17
Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci
čj. 312/17
Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

4. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nesoučinnosti navštíveného zařízení
čj. 308/17
Předkládá: veřejná ochránkyně práv

5. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc únor 2017
čj. 324/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

6. Informace o veřejné zakázce Výroba dílů z Armoxu
čj. 314/17
Předkládá: ministr obrany

7. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/41 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany
čj. 307/17
Předkládá: ministr obrany

8. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k pozměňovacímu návrhu poslance Klučky ke sněmovnímu tisku č. 990
čj. 340/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie