Aktuálně

5. 1. 2022 14:30

Výsledky jednání vlády 5. ledna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1561/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Východiska pro určení gesce k doporučení Komise (EU) 2021/472 ze dne 17. března 2021 o společném přístupu k zavedení systematického dohledu nad virem SARS-CoV-2 a jeho variantami v odpadních vodách v EU
čj. 1445/21
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

3. Aktualizace dokumentace programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol – 1. milník – rok 2021
čj. 1540/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 6/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Problematika pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem antigenního samotestování zaměstnanců státního sektoru v období do 28. 2. 2022
čj. 14/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

7. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 17. ledna 2022
(celé znění mimořádného opatření)
čj. 1560/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Návrh na jmenování předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 9/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. ledna 2020 č. 63 k návrhu na sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
čj. 7/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání aktualizace metodického pokynu hlavní hygieničky pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19
(celé znění)
čj. 11/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

D. Různé

* * *

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie