Důležité dokumenty

26. 6. 2018 10:36

Výsledky vlády prosinec 2017 – červen 2018

První vláda Andreje Babiše v úterý 26. června 2018 oficiálně uzavřela své působení. Jmenována byla 13. prosince 2017, ve funkci byla přesně 195 dní. Za tu dobu zvládla velký kus práce, mj. navštívila 12 krajů, připravila investiční plán na následujících deset let, řadu změn zákonů a vládních nařízení, byla aktivní i v mezinárodní politice. Všechny úspěchy této vlády shrnuje v bilančním materiálu.

Ministerstvo financí

Nejvýznamnější kroky v daňové oblasti

Novela zákona o evidenci tržeb

 • Vláda schválila 13.6.2018 (na schůzi PS od 26.6.2018) 
 • zahrnuje řešení pro nejmenší podnikatele - off-line režim bez nutnosti pořizování elektronické pokladny a připojení k internetu.
 • snížení sazby DPH z 21 % na 10 % např. u kadeřnických a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost a prodeji točeného piva.
 • počítá také s dalším snižováním DPH u vodného a v sektoru stravovacích služeb z 15 % na 10 %.

Daňový balíček pro rok 2019

 • Vláda schválila 13.6.2018
 • zahrnuje opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací (ATAD)-  omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.
 • Reportovací povinnost pro korporace vyplácející větší podíly na zisku či další příjmy do zahraničí. Cíl: Zmapovat toky zisku plynoucí mimo ČR.
 • Zdanění zahřívaných tabákových výrobků.

Reagujeme na fenomén sdílené ekonomiky

 • Narovnání trhu s krátkodobým ubytováním: MF připravilo novelu zákona o místních poplatcích, která nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel.
 • 30.4.2018 podpis memoranda s UBERem – FS získá data nezbytná pro správu daňové povinnosti řidičů a UBER dobrovolně zavede EET.
 • Červenec 2018: Ministryně financí podepíše s UBERem dohodu o předávaných informacích, včetně řešení EET pro nové řidiče od 1.10.2018.
 • Metodika Finanční správy ke službě Airbnb a Uber.
 • ČR na úrovni EU prosadila iniciativu zdůrazňující potřebu mezinárodní výměny informací v oblasti sdílené a digitální ekonomiky.

On-line finanční úřad

 • Pilíř zjednodušení a elektronizace daňového systému - priorita MF.
 • Ihned po jmenování vlády ustanoven projektový tým. Na podzim MF představí zvolenou variantu s termínem spuštění 2020.

Zjednodušení a zrychlení registrace účtenek do Účtenkovky

 • od startu Účtenkovky (1. 10. 2017) se do 25.6.2018 do hry zapojilo přes 785 000 unikátních soutěžících, kteří zaregistrovali celkem 142 milionů účtenek.
 • 15.6. MF rozšířilo mobilní aplikaci o čtečku QR kódů, díky které zabere registrace účtenky opatřené QR kódem pouze jen několik sekund.
 • Od 2.7.2018 na všech pobočkách Finančních úřadů k dispozici samolepky pro podnikatele.

Regulace hazardu

ČR už není kasinem Evropy

 • ČR byla donedávna první v EU v počtu automatů vůči počtu obyvatel.
 • Vláda pokračuje v trendu snižování dostupnosti hazardu a posilování ochrany hráčů před vznikem závislosti.
 • Od prosince do června zmizelo z měst a obcí 9300 automatů a 1400 provozoven.
 • Statistiky ukazují na přelévání hazardu z nelegální do legální sféry, provozovatelé více přiznávají obdržené vklady a zisky, takže daňový výnos pro stát, navzdory přísnější regulaci, neklesá. Za rok 2017 činí 12 mld. Kč.

Úspěšný boj s ilegálním hazardem

 • Celní správa úspěšně bojuje s ilegálním hazardem. Do konce května provedla 623 kontrol, zabavila přes 600 nelegálních automatů a zavřela desítky ilegálních heren.
 • Na přelomu března a dubna proběhla celorepubliková akce „STAR“ zaměřená na kvízomaty II. generace. CS odhalila 79 nelegálních heren, zadržela 200 zařízení Istars, 146 zařízení Diamond, 600000 Kč a 5000 Euro v hotovosti.

Veřejné rozpočty a dluh

Vláda 19.6.2018 schválila návrh rámce SR na rok 2019. Předpoklad růst HDP 3,3% (dubnová makropredikce). Deficit: 50 mld. Kč

Saldo a dluh sektoru vládních institucí v roce 2017 (v % HDP), Eurostat 23.4.2018
Saldo a dluh sektoru vládních institucí v roce 2017 (v % HDP), Eurostat 23.4.2018

Priority státního rozpočtu na rok 2019

 • Nárůst výdajů na důchody + 37,8 mld. Kč (tzn. prům. důchod + 918 Kč/ měs.)
 • Zvýšení objemu na platy pracovníků ve školství + 21,5 mld. Kč
 • Rekordní výše investic z národních zdrojů: 78,7 mld. Kč
  SFDI 2019:  + 12 mld. Kč
  Výdaje na sport: + 2,1 mld. Kč
  Dotační programy MMR: + 2,2 mld. Kč
  Výzkum, vývoj a inovace: + 1,2 mld. Kč
  Vysoké školy: + 1,8 mld. Kč

Řešení neobsazených míst

 • Podle stavu neobsazenosti ke konci 1. čtvrtletí 2018 u funkčních míst je navrženo pro rok 2019 snížení výdajů na platy nad 3% neobsazenost, tj. úspora ve výši 3,4 mld. Kč, netýká se regionálního školství;
 • podle stavu neobsazenosti ke konci 1. čtvrtletí 2018 u funkčních míst je navrženo pro rok 2019 zrušení funkčních míst nad 5% neobsazenost, tj. úspora přes 2 000 funkčních míst, netýká se regionálního školství;
 • Další snižování počtu úředníků dle návrhu vlády.

Ochrana spotřebitele

 • Novela zákona o směnárenské činnosti
 • Vláda schválila 30.5.2018
 • Zavádí právo zákazníka směnárny odstoupit od smlouvy o uzavřeném obchodu do 2 hodin od provedení směny.
 • Povinnost informovat zákazníky o tomto novém právu jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny.
 • Řešení také pro směny prostřednictvím směnárenského automatu (3 pracovní dny).
 • Transparentnější prezentace kurzů, omezení úplaty za směnárenský obchod.

Přísnější regulace distribuce pojištění – návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění

 • PSP schválila 23.5.2018
 • omezení nepoctivých prodejců životní pojištění, větší srozumitelnost smluvních podmínek, celkové zvýšení standardu služeb v pojišťovnictví a sjednocení pravidel distribuce produktů s ostatními sektory finančního trhu.

Transparentní hospodaření se státním majetkem

Spuštění Státního elektronického aukčního systému

 • Transparentní systém prodeje majetku státu prostřednictvím elektronických aukcí.
 • V první fázi movitý majetek, nemovitý majetek bude spuštěn do konce roku 2018.
 • Veřejnost má on-line přehled o vyhlášených, probíhajících , ukončených i zrušených aukcích.
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vybudoval vlastními silami bez externích dodavatelů.
 • www.nabidkamajetku.cz

Statistiky z aukčního systému

 • Celkový počet unikátních uživatelů: 155 000.
 • Razantní nárůst po představení aukčního systému (stav k 21.5.2018: 84 390).

Ministerstvo pro místní rozvoj

Práce na zákonech pro lidi, řešíme potřeby pro společnost

Vyšší ochrana klientů cestovních kanceláří

 • Novela zajišťuje ještě větší ochranu klientů cestovních kanceláří. 1. července nabude účinnosti. Díky ní tak každý zákazník před zakoupením zájezdu obdrží přesné informace nejen o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku CK. Od 1.7. 2018 začne fungovat tzv. garanční fond. Roční příspěvek do garančního fondu bude činit 0,1 % z tržeb za zájezdy (popř. spojené cestovní služby). Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a EHP (Evropského hospodářského prostoru) bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.

Vyšší ochrana klientů realitní kanceláří

 • Zákon bude předložen Vládě ČR v červenci po meziresortním připomínkovém řízení. Hlavním cílem nového zákona je především ochrana spotřebitele. Mezi další cíle patří zejména kultivace podmínek pro poskytování realitního zprostředkování, protože řada nepoctivců podniká na úkor opravdu profesionálních realitních zprostředkovatelů, zvýšení dozoru nad řádným vykonáváním této profese a snížení počtu nepoctivých realitních makléřů a sblížení podmínek pro poskytování realitního zprostředkování v ČR s ostatními státy EU a zvýšení důvěryhodnosti realitního podnikání u nás. 

Další zrychlení a zjednodušení stavebních řízení

 • Práce na zcela novém stavebním zákoně a rekodifikaci stavebního práva
 • JEDEN ÚŘAD, JEDNO ROZHODNUTÍ, JEDNO RAZÍTKO

Národní dotační programy

 • Letos půjde do regionů přes 1,4 miliardy korun (žádostí máme celkem o 3 miliardy)

Zajištění sociálního bydlení potřebným

 • Pracujeme na zákoně o sociálním bydlení

Čerpání z evropských fondů

 • ČR má smluvně zajištěno přes 55,3 procent dotací z evropských fondů.
 • Realizuje se 161 tisíc projektů za 317 miliard korun z evropských dotací.
 • Uspěli jsme v iniciativě Evropské komise Uhelné regiony v transformaci. RE:START je prvním takto rozsáhlým programem hospodářské přeměny tří krajů v historii České republiky a postupně se stává vzorem i pro ostatní země.
 • V červenci bude představen na jednání Platformy Uhelné regiony procházející transformací v Bruselu.

Peníze do regionů

Jak pomáháme

 • Vznikne například více než 400 nových pečovatelských bytů a bytů v komunitních domech pro seniory.
 • Peníze putují i na výstavby výtahů a bezbariérových přístupů bytových domů, na opravy místních komunikací, výstavbu dětských hřišť a kluboven či na demolice zchátralých budov, které jsme letos podpořili 113 miliony. Dojde tak k odstranění 42 zchátralých budov v majetku obcí.
 • Pomoc obcím, které se potýkají s problémem staveb ohrožující okolí a zdraví obyvatel. Program na financování výkonu rozhodnutí stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu již schválila vláda.

Otevíráme nové programy

 • Řešíme aktuální problémy v regionech. Vyhlásili jsme dvě výzvy pro obce v dosahu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Dojde ke zvýšení počtu nájemních bytů a pozemků pro výstavbu bytů určených pro trvalé bydlení přispěje ke zlepšení životních podmínek v obcích, které se potýkají s nadměrným přílivem pracovních sil.
 • Přesuny finančních prostředků EU dle poptávky. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“ chystáme přesun nevyužité 1 mld. Kč na zateplování budov do oblasti školství.
 • Na Státním fondu rozvoje bydlení byl vytvořen nový program „Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství“ kombinuje dotaci s úvěrem.
 • Připravujeme dotační program na využití brownfieldů.

Řešíme potřeby společnosti, mladí si budou moci poůjčit od státu

Podpora bydlení pro mladé do 36 let

 • Od 15.8.2018 budou moci mladí lidé žádat o zvýhodněné úvěry na:
  modernizaci bytu: 300 000 Kč
  koupi bytu: 1 200 000 Kč, nejvýše 80 % ceny
  stavbu či koupi rodinného domu: 2 000 000 Kč, nejvýše 80 % ceny
 • Úroková sazba: fixní na pět let a ve výši základní referenční sazby Evropské unie, minimálně 1 % p.a.
 • Pro manžele nebo registrované partnery nebo pro svobodné trvale pečují o dítě do 15 let kde ke dni podání žádosti alespoň jeden z manželů/partnerů nedosáhl 36 let.
 • BONUS za každé narozené nebo osvojené dítě - 30 000 Kč

Ministerstvo zdravotnictví

Transparentnost a efektivita resortu

Nová pravidla pro veřejné zakázky a zpětné bonusy v nemocnicích

 • Používání JŘBU jen výjimečně, nemocnice musí zdůvodnit proč
 • Jasná pravidla pro přijímání, zaúčtování a vykazování zpětných bonusů pojišťovnám
 • Bonusy je možné přijímat pouze na základě písemné smlouvy (zveřejnění v registru smluv)
 • Neadresné bonusy zaúčtovány na zvláštní analytický účet

Transparentní rozhodování o nákupech drahých přístrojů

 • Nová standardizovaná pravidla, hodnocení HTA
 • Spravedlivé složení přístrojové komise
 • Veškeré dokumenty zveřejněny na webu, nové mapy
 • Cílem je zvýšení využití přístrojů a jejich dostupnosti pro pacienty
 • Sdružené nákupy přístrojové techniky

Společné nákupy státních nemocnic

 • Pilotní projekt 15 státních nemocnic
 • Očekáváme úspory desítky miliónů
 • 21.6. nemocnice podepsaly smlouvy o společném zadávání zakázek
 • Nemocnice vytipovaly komodity, které budou nakupovat společně: léky, materiál (injekční stříkačky, gáza a gázové komprese, plenkové kalhotky pro dospělé, rukavice)
 • Celkem bude vypsáno 10 zakázek

Seznam poradců ministra a poradních orgánů poprvé zveřejněn na webu

Kontroly v přímo řízených organizacích

Podpora poskytovatelů zdravotní péče

Historicky úspěšné dohodovací řízení mezi poskytovateli a pojišťovnami

 • 14 segmentů = 14 dohod = shoda všech zástupců českého zdravotnictví na úhradách pro příští rok
 • Zcela nový přístup MZ – apel ze strany ministra na dohody, odmítnutí postranního lobbingu
 • MZ přistoupilo ke všem stejně (v minulosti preferovány nemocnice)
 • Důraz na kvalitu a efektivitu: bonifikace za delší ordinační dobu u praktických lékařů; v domácí péči za ošetření pacienta v noci, o víkendech, za péči o těžce nemocné; trojcestná žádanka mezi lékařem a laboratoří – jasná evidence pro pojišťovny

Dotace pro zubaře v odlehlých oblastech

 • Cílem je motivovat zubaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech
 • Příspěvek na personál až do výše 1,2 milionu Kč
 • MZ celkem vyčlení přes 100 mil. Kč
 • Komise pro dostupnost stomatologické péče (pojišťovny, odborná spol.)
 • Vytipovány oblasti s omezenou dostupností zubní péče
 • Podněty občanů na adresu dent@mzcr.cz

Významné snížení administrativy pro zdravotníky

 • Nová vyhláška o zdravotnické dokumentaci (platnost od konce června)
 • Snižuje požadavky na dokumentaci
 • Ponechává mnohem více na poskytovatelích, zda budou vytvářet záznam a v jaké podobě
 • S ohledem na malé poskytovatele se zjednodušují postupy na vyřazení a zničení dokumentace
 • Kratší povinná doba uchovávání zdravotnické dokumentace

Rozvoj legislativy

Recept a lékový záznam

 • Ministr Vojtěch projekt zdědil, úspěšně ho 1.1.2018 spustil a pracuje na jeho rozvoji
 • Od ledna předepsáno celkem 28 milionů receptů, 80 % receptů vydáváno elektronicky
 • Ministr Vojtěch prosadil roční odklad sankcí
 • Informační roadshow po celé republice – praktické semináře pro lékaře a lékárníky (7 měst)
 • eRecept má většinovou podporu společnosti (STEM pro MZ únor 2018): 70 % lidí si myslí, že je eRecept pozitivní opatření, 91 % občanů považuje eRecept za dobrou věc pro pacienty
 • MZ intenzivně pracuje na lékovém záznamu pacienta – již dnes existuje pro pacienta, od 2019 sdílení s lékaři a lékárníky, výhody:
    - významně zvyšuje bezpečnost pacienta!
    - kontrola duplicit léků
    - sledování nežádoucích lékových interakcí
    - snížení administrativy pro lékaře i lékárníky

Nová regulace úhrad zdravotnických prostředků na poukaz

 • Bývalé vedení MZ to zcela opominulo, novela připravena v rekordním čase, nyní v 1.čtení PSP
 • Od ledna 2019 hrozil chaos, razantně by vzrostla spoluúčast pacientů, až 2 mld. dopad do systému v.z.p.
 • Cílem je zakotvit nárok pacienta do zákona a transparentnost
 • Pružné reakce na přístup nových produktů na trh a změny cenové hladiny na trhu tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů pacienta ani systému zdravotního pojištění
 • Zařazování zdravotnických prostředků bude administrativně velmi nenáročné
 • Více prostředků bude mít plnou úhradu
 • Do přípravy intenzivně zapojeny pacientské organizace

Ministerstvo dopravy

Zahájili jsme nové stavby a opravy na silnicích i železnicích

 • Zahájili jsme práce na nových úsecích dálnic a obchvatů
  obchvat Frýdku-Místku a připojení na D48   (10,8 km)
  úsek D11 Smiřice - Jaroměř   (7,15 km)
  I/21 Nová Hospoda – Kočov, II. stavba   (2,95 km)
  I/21 Trstěnice – Drmoul (obchvat)   (5,01 km)
  D6 Lubenec, obchvat   (4,86 km)
 • Podpořili jsme opravy krajských silnic částkou 4 miliardy
 • Zahájili jsme nové železniční stavby:
  Sudoměřice – Votice
  Praha hl.n. – Praha Hostivař
 • Zahájili jsme opravy nádraží převedených na stát
  Cheb
  Karviná
 • Rozhodli jsme o přesunu železničního uzlu Brno k řece

Zrychlujeme přípravu staveb

 • Iniciovali jsme novelu zákona 416/2009 sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
 • Vysokorychlostní trať Drážďany – Ústí nad Labem – Praha se dostává k projektování, budoucí železniční tunel skrze Krušné hory bude projektovat Deutsche Bahn, spolupracovat na něm bude SŽDC
 • Vyhlásili jsme soutěž na dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem formou PPP
 • Dokončili jsme studii proveditelnosti kanálu Dunaj – Odra – Labe

Zjednodušujeme občanům život

 • Od července bude možné vyřídit si řidičák kdekoli
 • Senioři, žáci a studenti budou mít od září na vlaky a autobusy 75 % slevu
 • Na dalších 41 km dálnic je možné jezdit zdarma

Úseky vyjmuté ze zpoplatnění v roce 2018.
Úseky vyjmuté ze zpoplatnění v roce 2018.

Ministerstvo vnitra

MV intenzivně pracuje na přípravě nových zákonů

 • Měníme volební zákony, odstraňujeme slabá místa volebního procesu.
 • V reakci na směrnici EU pracujeme na novém  zákoně o zbraních.
 • Připravili jsme zákon o soukromých bezpečnostních službách, abychom zpřísnili podmínky pro SBS a zvýšili kontrolu státu.
 • Předložili jsme zákon o státní službě, abychom zajistili větší profesionalizaci a efektivnost státní správy.
 • Vytvořili jsme zákon v souvislosti s EU GDPR a dále podporujeme návrh na snížení pokut pro malé obce a pro školy + prosazení dalších výjimek.
 • Pracujeme na nové právní úpravě zákona o veteránech, který by měl zvýšit prestiž veteránů bezpečnostních sborů.

MV zvyšuje bezpečnost občanů ČR

 • Aktivně zvyšujeme bezpečnost občanů
 • Posilujeme ochranu měkkých cílů a aktivně snižujeme rizika radikalizace
 • Reagujeme na potřeby českého pracovního trhu skrze legální pracovní migraci
 • Bojujeme proti nelegální migraci
 • Zlepšujeme podmínky pro fungování PČR i HZS

Modernizace a optimalizace resortu

 • Modernizujeme státní správu
 • Provedli jsme několik úsporných a optimalizačních opatření

 

 • 1. července začínáme vydávat občanské průkazy se zabudovaným kontaktním elektronickým čipem
 • Spouštíme Portál občana
 • 1. července otevíráme pracoviště pro vydávání občanek a pasů do 24 hodin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Operativní navýšení rozpočtu MŠMT o 1,2 mld. Kč

MŠMT získá díky rozhodnutí vlády ještě na rok 2018 navýšení o 758 000 000 korun.

 • Finance jsou určeny na posílení rozpočtu regionálního školství a pro lékařské fakulty vysokých škol. 
 • MŠMT za tímto účelem využije také 400 milionů korun, které měly být původně uvolněny pro Ministerstvo dopravy na snížené jízdné. 
 • Celkem tedy bude MŠMT moci letos využít dalších téměř 1,2 mld. korun.

Legislativní úpravy pomáhající ředitelům škol

Je připravena novela Pamlskové vyhlášky.

 • Děti si budou moci od 1.září koupit zdravé, ale běžné potraviny jako je celozrnný rohlík s máslem a s kvalitní šunkou.

Předložili jsme novelu zákona o pedagogických pracovních

 • Umožňujeme zapojení odborníků do výuky na středních školách.
 • Zavádíme adaptační období pro nové učitele.

Peníze na sport a ocenění pro úspěšné reprezentanty

MŠMT letos rozdělilo na sport rekordních 3,7 mld. korun, sportovní kluby dostaly průměrně 2x víc peněz než loni.

 • Zároveň vstoupilo v platnost nařízení vlády o odměňování úspěšných sportovců a MŠMT může poprvé začít vyplácet odměny medailistům z olympijských her.
 • V tuto chvíli již nic nebrání tomu, aby MŠMT konečně ocenilo naše úspěšné olympioniky
 • Za zlatou medaili 2,4 milionu korun
 • Za stříbrnou medaili 1,8 milionu korun 
 • Za bronzovou medaili 1,2 milionů korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pojistné a nepojistné dávky

Vláda připravila nejvyšší navýšení důchodů od roku 1989

 • Zvýšení základní výměry z 9 na 10 % průměrné mzdy – o 1000 Kč pro osoby starší 85 let
 • Průměrné navýšení důchodů o 12 tis. Kč ročně

Řešíme lékařskou posudkovou službu

 • Přes 9700 nezpracovaných posudků (31.12.2017) à spuštěn krizový scénář à 20 nedodělků (červen 2018)
 • Vládě předloženo koncepční legislativní řešení à vynětí lékařů LPS ze státní služby, vypracovávání posudků smluvními lékaři, úzká spolupráce s MZ

Dávky jen potřebným – omezení obchodu s chudobou

 • Návrh novely zákonů o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi, omezí nadužívání dávek na bydlení
 • Doplatek na bydlení – z 80% na 60% průměrných nákladů
 • Příspěvek na bydlení – úprava okruhu společně posuzovaných osob, vyloučení nároku na příspěvek na bydlení v případech, kdy je vlastníkem či spoluvlastníkem jiné bytové jednotky

Sociální služby, sociálně-zdravotní pomezí

Nad rámec rozpočtu 2018 jsme navýšili dotace na podporu sociálních služeb v krajích o 3,6 mld. Kč

 • Celkem na 14,9 mld.

Započetí intenzivních prací nad vybudováním nadregionálních sítě pro speciální služby (Autismus, Alzheimer …)

 • Sociální služby – provedení analýzy nákladovosti jednotlivých druhů služeb,  srovnání v ČR
 • Práce na novele zákona o sociálních službách

Sociálně-zdravotní pomezí

 • Nastartování úzké spolupráce s MZ a Spolupráce na rozjezdu psychiatrické péče (pilotních projektů)
 • Úzká spolupráce s MZ a kraji při řešení péče o ohrožené děti (ZDVOPY a kojenecké stavy, dětská centra)
 • Nastavení spolupráce se zdravotními pojišťovnami při nastavení změn financování následné péče a ošetřovatelské péče v zařízení sociálních služeb

Provoz úřadu

Provedení kontrol a auditů vnitřního nastavení a efektivnosti procesů à 11 podnětů pro orgány činné v trestním řízení

 • Analýza skutečného stavu vč. analýzy výsledků NKÚ, schválení strategie MPSV – nastaven model technického zajištění nových agendových systémů
 • Pozastavení nevhodných zakázek (IP Telefonie, záložní centra), prověření realizace projektů EKIS
 • Projednán nový model spolupráce s společností OK systém, vč. promítnutí slevy do provozu

Analýza struktury připravovaných výzev pro realizaci projektů z prostředků EU

 • Analýza a návrh realokace prostředků mezi jednotlivými osami
 • Posílení seniorů sociálních služeb péče o děti a zdravotně postižené na úkor rekvalifikací a výdajů na vzdělávání a zaměstnanosti

Ministerstvo životního prostředí

Klíčové priority v roce 2018

 • Úspěšné čerpání EU fondů na zkvalitnění životního prostředí
 • Boj se suchem a ochrana vodních zdrojů
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Předložení nových odpadových zákonů + iniciativa #dostbyloplastu

Připravovaná legislativa

 • V parlamentu schválena novela zákona o ochraně ovzduší – povinné revize kotlů na tuhá paliva budou levnější a zároveň bude snížena frekvence kontrol ze 2 na 3 roky, obce budou také moci na svém území omezit provoz starých neekologických kotlů dřív než v roce 2022, kdy budou muset být z provozu odstaveny celorepublikově
 • V PSP schválena novela vodního zákona – řeší transpozici evropské směrnice a také řádnou likvidaci odpadních vod z jímek
 • Připravujeme nové odpadové zákony v návaznosti na novou evropskou legislativu oběhového hospodářství

Reakce na potřeby krajů

 • Ve všech navštívených krajích zájem především o financování nových zdrojů pitné vody a možnost dotační podpory výstavby vodohospodářské infrastruktury především pro menší obce do 2000 obyvatel, po vyčerpání peněz z evropských fondů

Investice do životního prostředí

OPŽP 2014 - 2020, Aktuální stav:

 • celkem alokace 68 mld. Kč
 • vyhlášeno 103 výzev za 68,2 mld. Kč
 • podáno celkem 8 178 žádostí za 73,3 mld. Kč (EU dotace)
 • schváleno 4 479 projektů za 35,7 mld. Kč
 • 3 747 projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace
 • čerpání programu není ohroženo, naopak prostředky nedostačují na pokrytí potřeb investic do zkvalitňovaní životního prostředí ČR  
 • NPŽP 2018 - 2020
 • Připraven a v dubnu 2018 vyhlášen nový tříletý investiční plán
 • MŽP zainvestuje ze Státního fondu životního prostředí 8 mld. korun
 • Celkem bude  do r. 2020 vyhlášeno 40 výzev, z toho 17 již letos
 • Investice především do boje se suchem – až 6,5 mld. Kč na VH infrastrukturu, DČOV, nové zdroje pitné vody nebo program Dešťovka pro občany – dotace na hospodaření se srážkovou vodou 
 • Pokračovat budou dotace na odstranění nelegálních skládek a skladů, obnovu zeleně v obcích, snižování zápachu a emisí ze zemědělských či průmyslových provozů nebo rozvoj alternativní dopravy v obcích   
 • 2. května vyhlášena dotační výzva na nové zdroje pitné vody v obcích v objemu 600 mil. Kč – zajištění nových zdrojů pitné vody až pro 500 obcí

Investice do životního prostředí

Programy pro domácnosti

 • KOTLÍKOVÉ DOTACE
  üZatím zažádáno o výměnu více než 60 tisíc kotlů po celé ČR, 3. vlna bude vyhlášena koncem roku 2018 – zbývá cca 2,5 mld. korun pro všechny kraje vyjma MSK, kde již byly veškeré původně dostupné evropské prostředky vyčerpány.
  Z realokací z jiných programů MŽP přislíbilo další 1 mld. Kč speciálně pro další výměny starých kotlů v Moravskoslezském kraji, kde   bude pilotně také možné kotle předfinancovat bezúročnou půjčkou z prostředků SFŽP, lidé nebudou muset do výměny kotle předem investovat ani korunu.
 • NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
  Hodnocený odbornými asociacemi jako nejúspěšnější program v ČR zaměřený na úspory energií, program pružně reagující na trh a vývoj nových technologií.
  Jen během roku 2017 si lidé požádaly o více než 2,2 mld. Kč v rámci 8354 žádostí a proplaceno jim bylo na účty už 1,6 mld. Kč.
 • DEŠŤOVKA
  Pokračuje program určený přímo občanům na boj se suchem – dotace směřují na hospodaření se srážkovou a odpadní vodou

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Lithium & surovinová politika

 • Přesně, jak hnutí ANO slíbilo voličům před volbami, ministr podnikl nutné právní kroky ke zneplatnění memoranda o lithiu.
 • Připravena nová surovinová politiku státu tak, aby se stát stal klíčovým hráčem v průzkumu a těžbě. 
 • Zpracována novela horního zákona, která zpřísňuje podmínky pro těžařské společnosti z hlediska povinných finančních odvodů do rezervních fondů na útlum a umožnění zvýšení poplatků pro stát.

Evropské fondy

 • Řešena katastrofální situace s evropskými fondy, přijat Akční plán k OP PIK, změněna pravidla čerpání, připraveny nové výzvy.
 • Monitorovacím výborem v květnu prošly veškeré návrhy, takže auditní orgány by mohly co nejrychleji rozhodnout o obnovení certifikace a proplácení.
 • Podáno trestní oznámení v kauze NUPHARO, kde stát tratí 300 milionů korun vinou pasivity předchozího vedení rezortu.

Nové jaderné zdroje

 • Připraven a schválen historicky první souhrnný materiál k výstavbě nových jaderných zdrojů (NZJ), dříve se klíčové úkoly neřešily. (hrozba krachu výstavby NJZ jako u tendru na JE Temelín v roce 2014)
 • Na základě vládního usnesení vznikne nová pracovní skupina, která bude dohlížet na bezpečnostní zájmy státu v oblasti jaderné energetiky. 
 • Do listopadu má vláda dostat dopracovaný dokument tak, aby o výstavbě NJZ mohla rozhodnout do konce letošního roku.
 • Stát v dané věci převzal hlavní iniciativu. O eventuálním rozdělení ČEZ rozhodne stát a ne ČEZ.

Ochrana spotřebitele – energetičtí „šmejdi“

 • Nastavena opatření na ochranu spotřebitele před podvodnými e-shopy.
 • Ve spolupráci s ČOI a ERÚ vyhlášen boj tzv. šmejdům v energetice k ochraně spotřebitelů před nekalými prodejci energií.
 • Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti připravován nový zákon o ochraně spotřebitele, který má po konzultaci s veřejností zpřísnit podmínky mj. u podomního prodeje, uzavírání smluv po telefonu, elektronického obchodu či prodeje finančních služeb na dálku.

Podpora inovací a exportu, investiční pobídky

 • Dohodou s TAČR zefektivněno financování výzkumu v průmyslu, omezeno dvojí zpracování a administrace  programů.
 • Vznikl Tým Česko, v němž šest státních institucí (CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Technologická agentura ČR) nově firmám společně nabízí komplexní podporu.
 • Začala příprava na slučování agentur CzechTrade a CzechInvest, což by mělo vést ke snižování nákladů (úspory i 150 milionů Kč ročně) a zvyšování výkonu (optimalizací a synergie činností).
 • Připraven nový zákon o investičních pobídkách, nově se ČR soustředí na příchod investorů s vysokou přidanou hodnotou.

Ostatní

 • Speciální pracovní skupina se zabývá prodejem ArcelorMittal Ostrava, usiluje o zachování výroby  a udržení zaměstnanosti. 
 • Vznikla nová sekce Technologie 4.0 pro zdůraznění podpory modernizace digitalizace českého průmyslu.

Ministerstvo kultury

Investice

Národní muzeum

 • dokončování rekonstrukce historické budovy (cca 2,34 mld. Kč) 
 • realizace nové expozice v historické a nové budově Národního muzea (483 mil. Kč).

Národní divadlo

 • rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery  (1,2 mld. Kč).

Národní knihovna

 • zahájena poslední etapa Rekonstrukce a revitalizace Klementina (1,2 mld. Kč).

Příprava nového programu, který plynule naváže na program Péče o národní kulturní poklad s celkovou alokací 13,4 mld. Kč v letech 2019-2033.

Evropské strukturální a investiční fondy

 • v 6 operačních programech schváleno 12 projektů v objemu 1,15 mld. Kč
 • v procesu hodnocení či přípravy 61 projektů v celkovém objemu 2,47 mld. Kč

Oblast živého umění

Výběrová dotační řízení

 • zpracováno 3300 žádostí - rozděleno 796 mil. Kč
 • příprava restrukturalizace dotačních programů a zavedení nových titulů pro rok 2019

Memorandum o spolupráci s MŠMT

 • připraven návrh Memoranda o podpoře uměleckého a kreativního vzdělávání mezi MK a MŠMT

Aranžmá státní hymny ČR

 • svoláno odborné kolokvium – ve spolupráci s MV příprava novely zákona a metodického pokynu týkajícího se veřejné prezentace státní hymny

Memorandum k digitálnímu restaurování

 • uzavření dohody mezi FAMU a Národním filmovým archivem (4. 6. 2018) umožňující spolupráci s autory jednotlivých filmů

SPOLEČNÉ STOLETÍ

 • Vláda schválila souhrnný materiál k připomínce významných výročí v roce 2018 obsahující 167 akcí včetně 24 nejvýznamnějších akcí a jmenování vládního zmocněnce.

Oblast kulturního dědictví

Výběrová dotační řízení

 • zpracováno 3800 žádostí - rozděleno 775 mil. Kč

Invalidovna

 • 18. 5. 2018 převedena Národní kulturní památka pod správu Národního památkového ústavu – zahájena příprava rekonstrukce objektu

Prohlášeno 19 nových národních kulturních památek

Agenda UNESCO

 • Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, předložena nominace Centru světového dědictví pro případný zápis na Seznam světového dědictví
 • Strategie pro zachování tradičních řemesel – program Nositelé tradice lidových řemesel, předložena nominace do Registru osvědčených postupů UNESCO

Ministerstvo zemědělství

Zemědělství, potraviny, voda

Program rozvoje venkova

 • Příjem žádostí 6. kola PRV: 1 186 žádostí za 2,4 mld. Kč

Kompenzace škod na zemědělských plodinách za r. 2017

 • Jarní mrazy 151 mil. Kč
 • Sucho 2 mld. Kč

Potravinářství

 • Prosazení tématu dvojí kvality potravin a nekalých obchodních praktik v potravinovém řetězci do agendy EK

Vodní hospodářství

 • Investice do závlahových zařízení: připraveno 180 mil. Kč

Lesy

Africký mor prasat

 • ČR je jedinou zemí v Evropě, které se podařilo udržet AMP v uzavřené zamořené oblasti a zabránilo se proniknutí nákazy do domácích chovů díky důslednému vyhledávání uhynulých prasat a zavedení zástřelného v postižených oblastech
 • Ministr inicioval jednání států EU zahájit výzkum k nalezení účinné vakcíny na AMP

Kůrovec

 • Novelizace vyhlášky (č. 101/1996 Sb.), která upravuje požadavky na vlastníky lesů tak, by mohli své síly využívat efektivněji
 • MZe a MŽP se s Asociací krajů ČR dohodly na společném postupu při řešení kůrovcové kalamity a vzniku kalamitních štábů v nejvíce postižených krajích

Ministerstvo zahraničních věcí

Zaměstnanecké karty pro ČR a ekonomická diplomacie

 • Vyslyšeli jsme podnikatele: navýšili jsme Režim Ukrajina z 9.800 na 19.600 zaměstnaneckých karet ročně, čekací doby na podání žádosti se tak zkrátili na GK Lvov ze 130 na 80 dnů.
 • Rozšířili jsme režim i na Filipíny a Mongolsko (1.000 zaměstnaneckých karet ročně) a Srbsko (2.000 zaměstnaneckých karet ročně).
 • Za 1. pol. 2018 jsme schválili více než 237 projektů ekonomické diplomacie, loni jich bylo 291.
 • Efektivní síť zahraničních zastoupení českých státních agentur - optimalizace sítě zahraničních zastoupení českých státních agentur - úspora cca 72 – 114 mil Kč. tím, že bude společné zastoupení na „jedné adrese“, sdílení činností, čímž se odstraní duplicity.
 • Na základě rozhodnutí vlády se znovu otevře GK Milán – rozšíření konzulární služby pro Čechy v Itálii a zároveň podpora ekonomické a byznysové spolupráce.

Migrace

 • Řešíme problémy v místě jejich vzniku – příspěvek do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku - březen 2018 8,75 mil. EUR.
 • ČR se zapojila do stabilizace Sahelu – příspěvek 3 mil. EUR na prevenci příčin migrace + plán na zřízení zastupitelského úřadu v Sahelu.
 • Sýrie – pokračuje poskytování humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019 ve výši 195 mil. Kč. Doposud bylo na humanitární a další projekty využito více jak 100 mil. Kč. 
 • Podpora české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018 – 2021 ve výši 180 mil. Kč. Na únorové kuvajtské donorské konferenci k Iráku ČR přislíbila letos vynaložit nejméně 35 mil. Kč.
 • Rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc na rok 2018 byl oproti předchozímu roku navýšen o 80 mil. Kč.

Spolupráce ČR s evropskými a mimoevropskými zeměmi (výběr)

 • Aktivnější a asertivnější vystupovaní na strategických multilaterálních fórech a snaha o co nejvyšší počet bilaterálních kontaktů premiéra s podpůrnou a asistenční rolí MZV - formální a neformální ER v Bruselu a Sofii, jednání v institucích EU a v Davosu, premiérský summit V4 v Budapešti, pracovní cesta s podnikateli do Finska, pracovní cesta do Bulharska, Rakouska a na Slovensko.
 • Podpora procesu rozšíření EU o země západního Balkánu.
 • USA: pracovní návštěva předsedy Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Paula Ryana v ČR. Jednalo se o návštěvu 3. nejvyššího ústavního činitele USA v ČR po 8 letech.
 • Izrael: posílení našich vztahů - zahájena příprava zřízení Českého domu v Jeruzalémě; který by měl v budoucnosti zastřešovat pobočku Českého centra a dalších českých vládních agentur. 30. 5. 2018 proběhlo znovuotevření HK v Jeruzalémě.
 • Japonsko: plán na sjednání strategického partnerství.

Ministerstvo obrany

Podepsáno 5.000 smluv a dodatků

 • Plnění se vztahuje ve většině případů k zabezpečení vojáků a zajištění provozu resortu.
 • Důraz na výstroj vojáků – podepsány smlouvy na dodávky balistických přileb a polní obuvi v souhrnné hodnotě přes 1 miliardu korun.
 • 1,7 mld. Kč je připraveno na další výstroj.

Roste počet vojáků i příslušníků Aktivní zálohy

 • Od 1. ledna vstoupilo do Armády ČR 869 nových vojáků z povolání.
 • Registrovalo se také 1.085 zájemců o službu v aktivní záloze.

Parlament jednoznačně podpořil mandát pro zahraniční mise

 • Návrh komplexního mandátu na nasazení příslušníků Armády ČR v zahraničních operacích ve druhé polovině letošního roku a v letech 2019 a 2020 schválily 17. května Senát a 1. června Sněmovna

Ministerstvo spravedlnosti

Dluhy, exekuce  a inslovence

 • Novela insolvenčního zákona ve druhém čtení: v exekuci je aktuálně 863 tisíc lidí, mnoho s vícečetnou exekucí. Díky novele snáze vstoupí do oddlužení
 • Boj s byznysem s chudobou: vůbec poprvé v historii byly ministrem podány hned dvě kárné žaloby na advokáty – za porušování pravidel při oddlužování
 • Osvěta pro lidi v dluhové pasti: v červnu spuštěn nový informační web pro dlužníky i věřitele

Znalecké posudky

 • Nový zákon o znalcích prošel druhým čtením v PSP: nová pravidla pro jmenování i sankce znalců

Zavedení  hromadných žalob

 • V Česku dosud chybějící institut hromadných žalob umožní poškozeným se hromadně bránit: věcný záměr zákona schválila v dubnu vláda

Vězeňství

 • Náramky pro domácí vězení: v létě je bude MSp zavádět do praxe
 • GŘ Úřadu práce, Probační a mediační služby a Vězeňské služby podepsaly společné referendum o  podpoře v hledání práce pro osoby po výkonu trestu

Efektivní justice

 • Na cestě k elektronickému spisu: MSp v dubnu zahájilo předběžné tržní konzultace k zakázce „vývoj a implementace eISIR,“ tedy elektronickému spisu

Soudy

 • Zvedneme mzdy nesoudcovskému personálu: na konci roku rozhodlo Msp o 25 milionech na mzdy nesoudcovského personálu, do konce roku plánuje z rezerv uvolnit ještě dalších 20 milionů korun na posílení asistentů na soudech
 • Ke jmenování vládě a prezidentovi předloženo  70 nových soudců

Lidská práva

 • Ministr a vládní Agentura pro sociální začleňování uskutečnili čtyři výjezdy do vyloučených lokalit se zaměřením na dostupné sociální bydlení (Ústecko, Ostravsko, Brněnsko, Kolín)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter