Aktuálně

13. 8. 2007 10:27

Vyšší soudní úředníci mají ulehčit práci soudcům i státním zástupcům

Legislativní rada vlády ve čtvrtek odsouhlasila zákon o vyšších soudních úřednících. Zákon by mohl začít platit od 1. ledna 2008. Účelem navrhované úpravy je rozšíření působnosti vyšších soudních úředníků a zavedení obdobné funkce u státního zastupitelství.

„Cílem novely je zefektivnit práci soudů a státních zastupitelství tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zkvalitnění a zrychlení řízení. Navrhovaná úprava rozšiřuje možnosti přenést vlastní rozhodovací pravomoc ze soudců a státních zástupců na vyšší úředníky v daleko větším rozsahu, než je tomu nyní,“ říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Návrh zavádí nové odborné pomocníky státním zástupcům Nejvyššího státního zastupitelství, a to asistenty pro nejvyššího státního zástupce, jeho náměstky a ředitele všech odborů. Vzorem je již dlouhodobé působení asistentů u nejvyšších soudů, které bylo v roce 2006 rozšířeno i na soudy nižší. Asistent může být jmenován též ostatním státním zástupcům. Cílem je zvýšení výkonnosti státních zastupitelství při omezení tlaku na růst počtu státních zástupců.

Nová místa vyšších soudních úředníků u soudů by měla postupně vznikat v závislosti na snižování počtu soudců. Počítá se s tím, že nová místa pro čtyři vyšší soudní úředníky vzniknou po uvolnění místa jednoho soudce. V současnosti ministerstvo spravedlnosti eviduje 3020 soudců a 1300 vyšších soudních úředníků a asistentů.

Platy vyšších soudních úředníků budou finančně pokryty prostředky z uvolněných míst soudců. Obdobný postup se předpokládá i při vzniku nových míst vyšších úředníků státního zastupitelství, kde při snížení o jednoho státního zástupce se uvolní finanční prostředky na platy pro cca 3,5 vyšších úředníků státního zastupitelství.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie