Aktuálně

12. 12. 2007 9:00

Začala schůze vlády České republiky

Ve středu 12. 12. byla v 9:00 zahájena schůze vlády České republiky. Na programu jednání vlády jsou mimo jiné legislativní a technicko-organizační opatření k zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v ČR.

Dále vláda projedná návrh novely zákona o elektronických komunikacích, návrh zákona o lidských tkáních a buňkách (jedná se o směrnici EU, jejíž začlenění do legislativy ČR nijak nesouvisí s případem v nemocnici Brno - Bohumín) a návrh novely zákona o silniční dani a analýzu zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště.

Úplné znění programu jednání vlády je k nahlédnutí zde.

Výsledky jednání vlády budou průběžně aktualizovány na internetových vládních stránkách v sekci Tiskové zprávy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie