Aktuálně

29. 6. 2010 12:10

Začalo české předsednictví Dekádě romské inkluze

Premiér Jan Fischer se zúčastnil slavnostního zahájení českého předsednictví v mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze 2005–2015.

Společně s předsedou vlády se zahájení, které se konalo včera, 28. června, v Kramářově vile, zúčastnil i vládní zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb a zástupci romských organizací. Jednoroční předsednictví předá do českých rukou Slovensko.

Priority nastávajícího předsednictví České republiky přijala vláda ve svém usnesení ze dne 7. června tohoto roku. Na mezinárodním řídícím výboru, který se konal minulý týden v Bratislavě, představilo Česko harmonogram předsednictví, včetně výčtu plánovaných aktivit.

Romská dekáda

Své priority rozdělilo české předsednictví do pěti okruhů. Prvním z nich je inkluzívní vzdělávání. Česká republika se tak bude snažit vytvářet inkluzívní politiky opřené o empirická data a možnosti sběru a využití etnicky neagregovaných dat. Druhým pilířem je životní situace a práva dětí, do třetího budou patřit romské ženy. Dalším cílem předsednictví je implementace integračních politik na lokální úrovni se zaměřením na samosprávy. V rámci poslední priority se pak Česko hodlá zaměřit na média a obraz Romů. Podle vládního zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába by se měla zlepšit také integrační politika na lokální úrovni "Samosprávy jsou klíčovým prvkem úspěchu či neúspěchu začleňování," uvedl Michael Kocáb.

Ústředním cílem celé iniciativy je plnohodnotné začlenění Romů a jejich vymanění se z věčné chudoby. "Věřím, že předsednictví prolomí pouta chudoby a sociálního vyloučení, jimiž trpí mnoho našich spoluobčanů," uvedl na včerejším zahájení ve svém projevu premiér Jan Fischer.

Cíle Dekády v jednotlivých zemích jsou plněny prostřednictvím národních Akčních plánů. Každý stát v nich definoval úkoly v oblasti vzdělání, zaměstnanosti, zdravotní péče, bydlení a průřezová témata. Výsledky jsou průběžně monitorovány a na základě získaných informací pak každá členská země Dekády vyhodnocuje pokrok při plnění těchto úkolů a cílů.

Dekáda romské inkluze 2005-2015 je mezinárodní iniciativou dvanácti států, které se zavázaly ke zlepšení životní situace Romů. Zaměřily se především na oblast vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti. Členskými státy dekády jsou kromě České a Slovenské republiky také Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko a Španělsko. Slovinsko je pozorovatelskou zemí.

V rámci českého předsednictví se koncem letošního září uskuteční v Praze zasedání mezinárodních řídících výborů. Také se zde budou konat čtyři mezinárodní konference a jeden národní seminář. Chod aktivit bude zajišťovat Úřad vlády ČR a spolufinancování zajistí Svěřenecký fond Dekády a prostředky neziskových organizací.

Zakladateli projektu a partnerskými organizacemi jsou Světová banka, Open Society Institute (OSI), Rozvojový program OSN (UNDP), Rada Evropy, Rada Evropské rozvojové banky, Kontaktní místo pro otázky Romů a Sinty Úřadu pro demokratické instituce a pro lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (ODHIR - OBSE), Evropská romská informační kancelář (ERIO), Evropské fórum Romů a kočovníků a Evropské středisko pro práva Romů (ERRC). Od roku 2008 pak přibyl ještě Program OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT), Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF).

Zpráva o naplňování Dekády je v České republice předkládána vládě jednou ročně. Členům kabinetu ji předkládá premiér spolu s předsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Za přípravu Dekády zodpovídá národní koordinátor, kterého jmenuje premiér. Rada vlády pro romské záležitosti zřídila již v roce 2004 Výbor pro Dekádu romské inkluze 2005-2015. Tento poradní orgán tvoří zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva pro místní rozvoj, Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a představiteli nevládního neziskového sektoru zastoupenými Otevřenou společností Praha, Dženo, o.s., IQ Roma Servis a členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Od roku 2009 se tento Výbor zaměřil především na vytvoření priorit Českého předsednictví v Dekádě.

Další informace a novinky naleznete na stránkách Rady vlády pro záležitosti romské menšiny http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Výrok premiéra

Premiér Jan Fischer / Prime Minister Jan Fischer

"Věřím, že předsednictví prolomí pouta chudoby a sociálního vyloučení, jimiž trpí mnoho našich spoluobčanů," řekl premiér Jan Fischer.

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie