Aktuálně

19. 12. 2007 9:00

Začalo jednání vlády ČR, tisková konference bude zahájena ve 13:30

Ve středu 19. prosince bylo v 9:00 zahájeno pravidelné jednání vlády, začátek tiskové konference je prozatím stanoven na 13:30. Detailní program a průběžně aktualizované výsledky jednání vlády jsou k dispozici na následujících ...

odkazech:

Program jednání vlády ČR 19. 12. 2007

Aktualizované výsledky jednání vlády ČR 19. 12. 2007

Vláda bude mimo jiné projednávat následující návrhy a nařízení:

- návrh rekodifikace trestního zákoníku

- návrh novely občanského soudního řádu

- návrh novely zákona o elektronických komunikacích

- návrh novely zákona o silniční dani

- návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby

- nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

- poslanecký návrh novely zákona o vodách a o integrovaném záchranném systému

- poslanecký návrh zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví

- Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

- Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje ČR.

- Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

Tisková konference začne s největší pravděpodobností již ve 13:30 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie