Aktuálně

13. 5. 2009 15:03

Zasedání ministrů zahraničí EU s ministry zahraničí skupiny Rio v Praze

České předsednictví v Radě EU pořádá od 11. do 14. května v Praze v pořadí již 14. společné zasedání ministrů zahraničí Evropské unie a ministrů zahraničí skupiny Rio.

Zasedání patří mezi největší akce českého předsednictví na území České republiky. Hlavní témata plenárního zasedání se týkají obnovitelných zdrojů energie, udržitelného přístupu k energii a klimatickým změnám. Druhé projednávané téma je zaměřeno na obnovení finanční stability a růstu světové ekonomiky. Jedná se o oblasti, která jsou velkými výzvami jak pro Evropu, tak pro země Latinské Ameriky a Karibiku.

Skupina Rio vznikla v prosinci roku 1986 v Rio de Janeiro z původní tzv. „Skupiny 8“. V současnosti sdružuje 23 členských států, tedy přes 500 miliónů obyvatel.

Skupina Rio nemá permanentní sekretariát a funguje na bázi výročních summitů hlav států. Ministerská setkání EU-Skupina Rio jsou druhým nejvýznamnějším fórem pro politický dialog mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem. První ministerské zasedání mezi skupinou Rio a EU se uskutečnilo v roce 1990 v Římě. Tam byl také ustaven mechanismus společného dialogu prostřednictvím tzv. Římské deklarace. Od té doby se ministři zahraničí, případně jejich náměstci, scházejí každé dva roky v mezidobí mezi summity EU-Latinská Amerika a Karibik. Předsednictví ve skupině Rio trvá dvanáct měsíců a nyní jí předsedá Mexiko.

Jednání na okraj zasedání EU – Rio Group 14. května 2009

VI. Smíšená rada Evropská unie - Mexiko

Mexickou stranu bude reprezentovat ministryně zahraničí Patricia Espinosa Cantellano, delegaci Trojky EU povede Jan Kohout, předseda rady ministrů zahraničních věcí EU a ministr zahraničních věcí České republiky.

V rámci tzv. politického dialogu budou představitelé EU a Mexika mluvit o tématech jako je odzbrojování a nešíření jaderných zbraní, mezinárodní migrace, spolupráce EU a Mexika při prosazování otázky lidských práv na multilaterálních fórech, životní prostředí a boj s obchodem s drogami a organizovaným zločinem.

Partneři také zhodnotí vzájemnou spolupráci, obchod a investice.

Mexiko je vůdčí ekonomikou oblasti Latinské Ameriky, členem NAFTA a OECD a největším přispěvatelem ze zemí Latinské Ameriky do rozpočtu OSN. Tato země je také autorem mnoha důležitých rezolucí a konvencí přijatých OSN, a proto i důležitým partnerem EU v této platformě.

IV. Rada přidružení EU-Chile

Evropskou stranu povede ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kohout, chilskou ministr zahraničí Mariano Fernandez Amunátegui.

V rámci politického dialogu prodiskutují témata: globální ekonomická krize, vývoj v jednáních o asociačních dohodách, aktuální situace v Evropské unii, Latinské Americe a v Chile.

Jednání Trojky EU se zeměmi Střední Ameriky

V čele delegace za Evropskou unii bude stát ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kohout, celek zemí Střední Ameriky bude zastupovat náměstek ministra zahraničí Nikaraguy Valdrack Jaentschke Whitaker.

Hlavní témata budou dvě: vyjednávání o asociační dohodě a bezpečnost v regionu Střední Ameriky. Celek zemí Střední Ameriky zahrnuje tyto země: Kostarika, Salvador, Nikaragua, Honduras a Panama.

Jednání Trojka EU – Mercosur

Delegaci Evropské unie bude řídit ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kohout a delegaci Mercosur náměstek ministra zahraničí Paraguaye Jorge Lara Astro.

Hlavními tématy budou spolupráce v oblasti boje za lidská práva, a také situace v migraci EU – Mercosur. Členové sdružení Mercosur: Argentina, Brazílie, Paraguay, Urugay.

Sledujte živý přenos tiskové konference předsednictví dnes v 17:00.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie