Aktuálně

30. 11. 2007 19:56

Zasedání vlády – 4.12., 19:30

Na večerním zasedání vlády se kabinet seznámí se souhrnnou zprávou o plnění vládního programu. Dokument „Programové cíle vlády“ překládá předseda vlády Mirek Topolánek

Vláda dále projedná návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Legislativa České republiky v oblasti zamezení "praní špinavých peněz" vychází ze závazků z mezinárodních úmluv a členství v Evropské unii. Dosavadní zákon z roku 1996 byl doposud jedenáctkrát novelizován, v zájmu větší srozumitelnosti a systematičnosti proto byla při implementaci evropských předpisů z let 2005 - 2006 zvolena cesta zcela nového zákona. Návrh přejímá základní osvědčené prvky původního zákona a nově implementuje zmíněné evropské normy. Mimo jiné se pro banky a další finanční instituce rozšiřuje povinnost sledovat a kontrolovat obchody svých klientů, kteří mají povinnost u transakcí nad 15.000 eur doložit smysl a účel transakce a původ prostředků v ní použitých.

Dalším důležitým bodem překládaným na jednání vlády ministrem Kalouskem bude návrh zákona , kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Principem návrhu zůstává snaha co nejúčinněji zamezit daňovým a celním únikům v oblasti nakládání s lihem, způsobem, který zbytečně nezatěžuje poctivé výrobce, dovozce, distributory a prodejce lihu a současně chrání spotřebitele.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie